Λογιστικά  -  Φοροτεχνικά  -  Εργατικά  -  Δηλώσεις  -  Μηχανοργάνωση

Απόδειξη δαπάνης - Τίτλος κτήσης

 

 

 

 

  Βρίσκεστε Εδώ :   Αρχική  >  Ενημέρωση  >  Θέματα εταιρειών  >  Απόδειξη δαπάνης


Άρθρο

Τίτλος κτήσης - απόδειξη δαπάνης

 

Η απόδειξη επαγγελματικής δαπάνης, με βάση τις φορολογικές διατάξεις, είναι όταν μία επιχείρηση

έχει συναλλαγές (αγορές αγαθών και λήψεις υπηρεσιών) με φυσικά πρόσωπα, μη υπόχρεα

τήρησης βιβλίων και στοιχείων, δηλαδή με ιδιώτες οι οποίοι δεν έχουν κάνει έναρξη εργασιών στην Δ.Ο.Υ.

Από 1.1.2014 αντί της έκδοσης στοιχείου με τίτλο : «Απόδειξη Δαπάνης», οι επιχειρήσεις συντάσσουν

στοιχείο με τίτλο : «Τίτλος Κτήσης».

Επίσης ως «Τίτλος Κτήσης», μπορεί να χρησιμοποιηθεί ενδεικτικά ένα συμφωνητικό, μια υπεύθυνη δήλωση.

Ενδεικτικές περιπτώσεις για τις οποίες εκδίδεται τίτλος κτήσης :

σε περιστασιακά απασχολούμενους, εισηγητές σεμιναρίων, συγγραφείς.

Σε ότι αφορά τα λειτουργικά έξοδα είναι οι χορηγήσεις δειγμάτων, έξοδα κίνησης σε προσωπικό και άλλα.

 

Φορολογία των εισοδημάτων αυτών
 

Επί της αμοιβής γίνεται παρακράτηση φόρου 20% και χαρτόσημο 3,6%, που αποδίδεται στη Δ.Ο.Υ. τον μεθεπόμενο μήνα της συναλλαγής.

Παράδειγμα :

       Εταιρεία έκδωσε Τίτλο κτήσης σε ιδιώτη στις 01/10/2015 το ποσό των Ευρώ 1.000.
       Έγινε παρακράτηση φόρου και χαρτοσήμου :  20% = 200 + 3,6% = 36.
       Άρα η επιχείρηση θα αποδώσει στην Δ.Ο.Υ. μέχρι τις 31/12/2015 το ποσό των Ευρώ 236.

Τα εισοδήματα αυτά για τον ιδιώτη, φορολογούνται ως εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα,

δηλαδή με την κλίμακα των επαγγελματιών (στο ανωτέρω παράδειγμα, εισόδημα είναι το ποσό των 1000 Ευρώ).

Από τον φόρο που θα προκύψει βάσει της ετήσιας φορολογικής δήλωσης (Ε1), αφαιρείται

η παρακράτηση φόρου 20% που έχει γίνει (στο ανωτέρω παράδειγμα το ποσό των 200 Ευρώ).

Η επιχείρηση έχει υποχρέωση να εκδώσει Βεβαίωση αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα.


Συντάκτης

Κλεάνθης Δημ. Δικαίος
Λογιστής - Φοροτεχνικός

Πηγές :  Νόμος 4093/2012, (ΚΦΑΣ) Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών πρώην ΚΒΣ

 


 

  

Ρωτήστε μας για περισσότερες λεπτομέρειες
 


 
                

 

top page

 

 

     K.Dikaios - Οικονομικοί Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Αρχική : Προφίλ : Παροχές : Εξοπλισμός : Χρήσιμα : Ενημέρωση : Επικοινωνία