Λογιστικά  -  Φοροτεχνικά  -  Εργατικά  -  Δηλώσεις  -  Μηχανοργάνωση

Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο

 

 

 

 

  Βρίσκεστε Εδώ :   Αρχική  >  Ενημέρωση  >  Γενικά θέματα  >  Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο


Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο ( Κ.Ο.Τ.)
 


Δημοσιεύθηκε στις 15-02-2018

Τι είναι;

Το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (Κ.Ο.Τ.) είναι ένα νέο προνοιακό πρόγραμμα
για την καταπολέμηση της ενεργειακής φτώχειας στη χώρα.


 

Καθιερώνονται 2 κατηγορίες ΚΟΤ

Α. Στην πρώτη κατηγορία υπάγονται όσοι πληρούν τα κριτήρια λήψης Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ).
    Αυτοί θα έχουν έκπτωση στην τιμή του ρεύματος (ανταγωνιστικό τιμολόγιο) 75 ευρώ/MWh και απαλλαγή από χρεώσεις
    χρήσης δικτύου (ΔΕΔΔΗΕ) και διανομής (ΑΔΜΗΕ). Στο σύνολο του τιμολογίου εκτιμάται ότι η έκπτωση φτάνει το 70%.

 

Β. Στη δεύτερη κατηγορία υπάγονται όσοι πληρούν κριτήρια αντίστοιχα με εκείνα που ορίστηκαν για τη λήψη κοινωνικού
    μερίσματος. Σε αυτή την περίπτωση η έκπτωση στην τιμή του ρεύματος είναι 45 ευρώ/MWh, με αποτέλεσμα στο σύνολο
    του τιμολογίου η έκπτωση να διαμορφώνεται περί του 35%.
 

Με ποια κριτήρια εντάσσονται οι δικαιούχοι;

(Α) κατηγορία

Οι Δικαιούχοι (νοικοκυριά) της (Α) κατηγορίας θα μπορούν να ενταχθούν εφόσον πληρούν τα εξής κριτήρια :
 

Σύνθεση  νοικοκυριού Εισόδημα έως 6 μήνες
πριν από την υποβολή της αίτησης
Όριο  αξίας  ακινήτων


 Μονοπρόσωπο νοικοκυριό
 

1.200 € 90.000 €


 Μονογονεϊκό νοικοκυριό + 1 ανήλικος
 ή  2 ενήλικοι
 

1.800 € 105.000 €


 Μονογονεϊκό νοικοκυριό + 2 ανήλικοι
 ή  2
ενήλικοι + 1 ανήλικος
 

2.100 € 120.000 €


 Μονογονεϊκό νοικοκυριό + 3 ανήλικοι
 ή  2
ενήλικοι + 2 ανήλικοι
 ή  3
ενήλικοι
 

2.400 € 135.000 €


 Μ
ονογονεϊκό νοικοκυριό + 4 ανήλικοι
 ή  2
ενήλικοι + 3 ανήλικοι
 ή  3
ενήλικοι + 1 ανήλικος
 

2.700 € 150.000 €


 Μονογονεϊκό νοικοκυριό + 5 ανήλικοι
 ή  2
ενήλικοι + 4 ανήλικοι
 ή  3
ενήλικοι + 2 ανήλικοι
 ή  4
ενήλικοι
 

3.000 € 150.000 €

 

(Β) κατηγορία


Οι Δικαιούχοι (νοικοκυριά) της (Β) κατηγορίας θα μπορούν να ενταχθούν εφόσον πληρούν τα εξής κριτήρια :
 

Σύνθεση  νοικοκυριού Ετήσιο  εισόδημα Όριο  αξίας  ακινήτων


 Μονοπρόσωπο νοικοκυριό
 

9.000 € 120.000 €


 Μονογονεϊκό νοικοκυριό + 1 ανήλικος
 ή  2 ενήλικοι
 

13.500 € 135.000 €


 Μονογονεϊκό νοικοκυριό + 2 ανήλικοι
 ή  2
ενήλικοι + 1 ανήλικος
 

15.750 € 150.000 €


 Μονογονεϊκό νοικοκυριό + 3 ανήλικοι
 ή  2
ενήλικοι + 2 ανήλικοι
 ή  3
ενήλικοι
 

18.000 € 165.000 €


 Μ
ονογονεϊκό νοικοκυριό + 4 ανήλικοι
 ή  2
ενήλικοι + 3 ανήλικοι
 ή  3
ενήλικοι + 1 ανήλικος
 

24.750 € 180.000 €


 Μονογονεϊκό νοικοκυριό + 5 ανήλικοι
 ή  2
ενήλικοι + 4 ανήλικοι
 ή  3
ενήλικοι + 2 ανήλικοι
 ή  4
ενήλικοι
 

27.000 € 180.000 €


Έννοιες νοικοκυριού

 

Μονοπρόσωπο νοικοκυριό:
Kάθε ενήλικο άτομο, το οποίο διαμένει μόνο του σε κατοικία και δεν εμπίπτει στην κατηγορία ενηλίκων έως 25 ετών, που
φοιτούν σε πανεπιστημιακές σχολές ή σχολεία ή ινστιτούτα επαγγελματικής εκπαίδευσης ή κατάρτισης της ημεδαπής ή αλλοδαπής.

 

Πολυπρόσωπο νοικοκυριό:
Όλα τα άτομα, τα οποία διαμένουν κάτω από την ίδια στέγη. Δύναται να απαρτίζεται και από φιλοξενούμενα άτομα ή φιλοξενούμενη
οικογένεια, υπό την προϋπόθεση ότι η φιλοξενία έχει δηλωθεί στην τελευταία εκκαθαρισμένη φορολογική δήλωση.
Στο πολυπρόσωπο νοικοκυριό εντάσσονται και τα ενήλικα τέκνα έως 25 ετών που φοιτούν σε πανεπιστημιακές σχολές
ή σχολεία ή ινστιτούτα επαγγελματικής εκπαίδευσης ή κατάρτισης, ανεξαρτήτως του τόπου διαμονής τους. 
 

Άστεγοι:
Όσοι διαβιούν στο δρόμο ή σε ακατάλληλα καταλύματα, με την προϋπόθεση ότι έχουν καταγραφεί από τις κοινωνικές υπηρεσίες
των Δήμων ή κάνουν χρήση των υπηρεσιών Ανοικτών Κέντρων Ημέρας Αστέγων, που λειτουργούν στους Δήμους.

 

Για υποβολή αίτησης στο Κ.Ο.Τ. πιέστε  ΕΔΩ

 

Συντάκτης
Κλεάνθης Δημ. Δικαίος
Λογιστής-Φοροτεχνικός Σύμβουλος

Πηγές :  Απόφαση Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας

 

   

Ρωτήστε μας για περισσότερες λεπτομέρειες
 

  

                                                              
Διαβάστε επίσης στο
site μας:
 

                 

                 

 

top page

 

 

     K.Dikaios - Οικονομικοί Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Αρχική : Προφίλ : Παροχές : Εξοπλισμός : Χρήσιμα : Ενημέρωση : Επικοινωνία