Λογιστικά  -  Φοροτεχνικά  -  Εργατικά  -  Δηλώσεις  -  Μηχανοργάνωση

Ρύθμιση ασφαλιστικών οφειλών έως 100 δόσεις

 

 

 

 Ρύθμιση Ασφαλιστικών οφειλών έως 100 δόσεις Νόμος 4321/2015
 

Έναρξη : 26 Μαρτίου 2015

Λήξη :
26 Ιουνίου 2015   31 Ιουλίου 2015

 

Ρύθμιση έως 100 δόσεις με ελάχιστη δόση τα 50 ευρώ.

Ι.Κ.Α. :       Για οφειλέτες με ληξιπρόθεσμες οφειλές μέχρι την 2-3-2015 (εισφορές μισθολογικών περιόδων έως και τον Ιανουάριο 2015).

Ο.Α.Ε.Ε. :  Για οφειλέτες με ληξιπρόθεσμες οφειλές μέχρι την 31-12-2014.

Ο.Γ.Α. :      Για οφειλέτες με ληξιπρόθεσμες οφειλές μέχρι την 30-06-2014.


Απαλλαγή από τις προσαυξήσεις

Δύναται να διενεργείται ρύθμιση τμηματικής καταβολής, με απαλλαγή κατά ποσοστό από τις προσαυξήσεις, τους τόκους

και τα πρόστιμα εκπρόθεσμης καταβολής που τις επιβαρύνουν ως ακολούθως:


α)
 Έκπτωση 100% για εφάπαξ καταβολή της οφειλής

β)  Έκπτωση 80% για ρύθμιση έως 36 μηνιαίες δόσεις

γ)  Έκπτωση 70% για ρύθμιση από 37 έως 50 μηνιαίες δόσεις

δ)  Έκπτωση 60% για ρύθμιση από 51 έως 72 μηνιαίες δόσεις

γ)  Έκπτωση 50% για ρύθμιση από 73 έως 100 μηνιαίες δόσειςΠροϋποθέσεις

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη στην παρούσα ρύθμιση είναι η καταβολή των εισφορών :

α) Ι.Κ.Α.:  του Φεβρουαρίου 2015 έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Μαρτίου 2015.

β) Ο.Α.Ε.Ε.:  του 1ου διμήνου 2015 έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Μαρτίου 2015.

Επίσης θα πρέπει να πληρώνονται και οι εισφορές από εκεί και έπειτα στις προβλεπόμενες προθεσμίες.

 

Διαδικασία υπαγωγής

Για την ένταξη στη ρύθμιση απαιτείται μόνο η υποβολή της αίτησης υπαγωγής

και η προσκόμιση αποδεικτικού ταυτοπροσωπίας του οφειλέτη.

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται από τις 26 Μαρτίου 2015 απευθείας στις Ταμειακές Υπηρεσίες

των Υποκαταστημάτων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και στα αρμόδια Περιφερειακά Κ.Ε.Α.Ο.

 

Απώλεια της ρύθμισης

Η ρύθμιση απόλλυται, με συνέπεια την υποχρεωτική άμεση καταβολή του υπολοίπου της οφειλής σύμφωνα με τα στοιχεία βεβαίωσης

και την άμεση επιδίωξη της είσπραξής του με όλα τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία μέτρα, εάν ο οφειλέτης:


α) καθυστερήσει, πέραν του ενός μήνα, μίας δόσης της ρύθμισης, ανά 12μηνο πρόγραμμα ρύθμισης ή

β) δεν καταβάλλει εμπρόθεσμα τις τρέχουσες εισφορές.

 

Προθεσμία υπαγωγής στην ρύθμιση

Σύμφωνα με το Νόμο η τελευταία ημέρα υπαγωγής στη ρύθμιση είναι η  31 Ιουλίου 2015

 

 

Ρωτήστε μας για περισσότερες λεπτομέρειες 2109765160

 

top page

 

 

     K.Dikaios   Λογιστικά - Φοροτεχνικά - Εργατικά - Δηλώσεις Αρχική : Προφίλ : Παροχές : Εξοπλισμός : Χρήσιμα : Ενημέρωση : Επικοινωνία