Λογιστικά  -  Φοροτεχνικά  -  Εργατικά  -  Δηλώσεις  -  Μηχανοργάνωση

Ρύθμιση οφειλών στην Φορολογική Διοίκηση έως 100 δόσεις

 

 

 

 


 

Ρύθμιση οφειλών στην Φορολογική Διοίκηση έως 100 δόσεις Νόμος 4321/2014
 

Έναρξη : 17-04-2015

Λήξη : 26-06-2015  15-07-2015

 

Ρύθμιση έως 100 δόσεις με ελάχιστη δόση τα 20 ευρώ

 -. Για οφειλέτες με βεβαιωμένες και ληξιπρόθεσμες οφειλές στη Φορολογική Διοίκηση, έως και την Μαρτίου 2015.Απαλλαγή από τις προσαυξήσεις

Δύναται να διενεργείται ρύθμιση τμηματικής καταβολής, με απαλλαγή κατά ποσοστό από τις προσαυξήσεις, τους τόκους

και τα πρόστιμα εκπρόθεσμης καταβολής που τις επιβαρύνουν ως ακολούθως:

 

-.  Έκπτωση 100% για εφάπαξ καταβολή της οφειλής

-.  Έκπτωση 90% για ρύθμιση από 2 έως 5 μηνιαίες δόσεις

-.  Έκπτωση 80% για ρύθμιση από 6 έως 10 μηνιαίες δόσεις

-.  Έκπτωση 75% για ρύθμιση από 11 έως 20 μηνιαίες δόσεις

-.  Έκπτωση 70% για ρύθμιση από 21 έως 30 μηνιαίες δόσεις

-.  Έκπτωση 65% για ρύθμιση από 31 έως 40 μηνιαίες δόσεις

-.  Έκπτωση 60% για ρύθμιση από 41 έως 50 μηνιαίες δόσεις

-.  Έκπτωση 55% για ρύθμιση από 51 έως 60 μηνιαίες δόσεις

-.  Έκπτωση 50% για ρύθμιση από 61 έως 70 μηνιαίες δόσεις

-.  Έκπτωση 45% για ρύθμιση από 71 έως 80 μηνιαίες δόσεις

-.  Έκπτωση 40% για ρύθμιση από 81 έως 90 μηνιαίες δόσεις

-.  Έκπτωση 30% για ρύθμιση από 91 έως 100 μηνιαίες δόσεις


 

Προϋποθέσεις

Στη ρύθμιση δύνανται να υπαχθούν κύριες ληξιπρόθεσμες οφειλές φυσικών ή νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων

χωρίς προϋποθέσεις, κατόπιν αίτησης.

 

Αριθμός δόσεων

1. Ο αριθμός των δόσεων θα είναι έως 100

2. Προϋπόθεση για τις δόσεις είναι ότι το ποσό της κάθε μίας δεν πρέπει να είναι κάτω από 20 ευρώ

 

Απώλεια της ρύθμισης

Η ρύθμιση απόλλυται, με συνέπεια την υποχρεωτική άμεση καταβολή του υπολοίπου της οφειλής σύμφωνα με τα στοιχεία βεβαίωσης

και την άμεση επιδίωξη της είσπραξής του με όλα τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία μέτρα, εάν ο οφειλέτης:


α) δεν είναι φορολογικά ενήμερος από την ημερομηνία υπαγωγής και καθ΄ όλη τη διάρκεια της ρύθμισης ή

β) δεν καταβάλλει εμπρόθεσμα μία δόση της ρύθμισης κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου της ρύθμισης ή

γ)
δεν καταβάλλει εμπρόθεσμα μέχρι δύο δόσεις ανά έτος προγράμματος ρύθμισης ή

δ) δεν καταβάλλει εμπρόθεσμα μία δόση της ρύθμισης ανά έτος προγράμματος ρύθμισης για χρονικό διάστημα μέχρι δύο μήνες ή

ε)
έχει δηλώσει ανακριβή στοιχεία προκειμένου να του χορηγηθεί η ρύθμιση.

 

Προθεσμία υπαγωγής στην ρύθμιση

Σύμφωνα με το Νόμο η τελευταία ημέρα υπαγωγής στη ρύθμιση είναι η  15 Ιουλίου 2015

 

 

Ρωτήστε μας για περισσότερες λεπτομέρειες 2109765160

 

top page

 

 

     K.Dikaios   Λογιστικά - Φοροτεχνικά - Εργατικά - Δηλώσεις Αρχική : Προφίλ : Παροχές : Εξοπλισμός : Χρήσιμα : Ενημέρωση : Επικοινωνία