Λογιστικά  -  Φοροτεχνικά  -  Εργατικά  -  Δηλώσεις  -  Μηχανοργάνωση

Ι.Κ.Α. - Απογραφή προστατευομένων μελών (σύζυγος και τέκνα)

 

 

 

 


[
Επιστροφή στην Ενημέρωση ]       [ Αρχική σελίδα ]

 


Απογραφή έμμεσα ασφαλισμένων (σύζυγος, τέκνα)

και απόδοση ασφαλιστικής ικανότητας
 

Έναρξη λειτουργίας ηλεκτρονικής απογραφής στο Ι.Κ.Α.

 

Δυνατότητες της ηλεκτρονικής υπηρεσίας:

-   Απόδοση Αριθμού Μητρώου Ασφαλισμένου (Α.Μ.Α.)  

-   Απόδοση ασφαλιστικής ικανότητας (ηλεκτρονική θεώρηση βιβλιαρίων υγείας)


Σε ποιους απευθύνετε:

-   Προστατευόμενα μέλη άμεσα ασφαλισμένων :  δηλαδή σε συζύγους και τέκνα ηλικίας μέχρι 24 ετών.

    Τα μέλη πρέπει να είναι καταχωρημένα στα οικογενειακά βιβλιάρια.


Προϋποθέσεις:

Οι άμεσα ασφαλισμένοι θα πρέπει:

-   Να διαθέτουν ασφαλιστική ικανότητα από 1/3/2015 έως 29/2/2016.

-   Να διαθέτουν οικογενειακό βιβλιάριο υγείας, στο οποίο να είναι ήδη καταχωρημένα τα μέλη.

-   Να είναι πιστοποιημένοι χρήστες των υπηρεσιών του Ι.Κ.Α. (να διαθέτουν κωδικούς πρόσβασης).


 

Για οποιαδήποτε άλλη περίπτωση που δεν αναφέρεται παραπάνω, οι ενδιαφερόμενοι

θα πρέπει να απευθύνονται στις αρμόδιες υπηρεσίες των  υποκαταστημάτων του ΙΚΑ.

 

Για περισσότερες πληροφορίες καθώς επίσης και για ένα προγραμματισμένο ραντεβού,

Eπικοινωνήστε μαζί μας.  210 97 65 160
κορυφή σελίδας

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Εργατικά - Ασφαλιστικά - Θέματα Ι.Κ.Α. - kdikaios.gr