Λογιστικά  -  Φοροτεχνικά  -  Εργατικά  -  Δηλώσεις  -  Μηχανοργάνωση

Ο.Α.Ε.Δ. επιδότηση ανέργων

 

 

 

 

  Βρίσκεστε Εδώ :   Αρχική  >  Ενημέρωση  >  Εργατικά-Ασφαλιστικά  >  Επιδότηση ανέργων


Προϋποθέσεις Επιδότησης Τακτικής Ανεργίας


Εάν επιδοτείται για 1η φορά :
 

Ο ασφαλισμένος πρέπει να έχει πραγματοποιήσει 80 ημέρες εργασίας σε κάθε έτος
   κατά τα προηγούμενα 2 χρόνια πριν από την επιδότησή του.

   Το τελευταίο όμως 14μηνο πρέπει να έχει συμπληρώσει 125 ημέρες εργασίας, χωρίς να υπολογίζονται οι τελευταίοι 2 μήνες.

Επίδομα ανεργίας δικαιούται και ο ασφαλισμένος που έχει πραγματοποιήσει στα 2 προηγούμενα,
   πριν από την απόλυσή του έτη, 200 ημέρες εργασίας, με ελάχιστο 80 ημέρες ανά έτος
   (χωρίς να υπολογίζονται οι ημέρες εργασίας των 2 τελευταίων μηνών).

 

Εάν επιδοτείται για 2η και πλέον φορά :
 

Ο ασφαλισμένος πρέπει να έχει πραγματοποιήσει 125 ημέρες εργασίας στο τελευταίο 14μηνο, πριν από
   την απόλυσή του, χωρίς να υπολογίζονται (στις 125) οι ημέρες εργασίας των 2 τελευταίων μηνών. 

Για τους ασφαλισμένους που έχουν απασχοληθεί σε τουριστικά και άλλα εποχιακά επαγγέλματα,
   για 2 συνεχείς χρονικές περιόδους (σαιζόν) αρκούν 100 ημέρες εργασίας το τελευταίο 12μηνο.

 

Προθεσμία υποβολής αίτησης - έναρξη επιδότησης :
 

Η αίτηση υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο αυτοπροσώπως εντός 60 ημερών από την
   ημερομηνία απόλυσής του στην αρμόδια Υπηρεσία του τόπου κατοικίας του.

Αιτήσεις που υποβάλλονται κατά το πρώτο 7ήμερο μετά την απόλυση, επιδοτούνται από την 7η ημέρα.

Αιτήσεις που υποβάλλονται σε μεταγενέστερο διάστημα επιδοτούνται από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

 

Διάρκεια επιδότησης :

 

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΟΙΚΟΔΟΜΟΙ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ
ΕΠΟΧΙΑΚΑ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ

14 μηνο 14 μηνο / 12μηνο  
ΗΜΕΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΗΜΕΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  
  125 - 149 (ή 200 στην διετία) 100 - 149 5 μήνες
  150 - 179 (ή 250 στην διετία) 150 - 179 6 μήνες
  180 - 219 (ή 300 στην διετία) 180 - 219 8 μήνες

  220 - 249

220 - 249 10 μήνες

  250 και άνω

250 και άνω 12 μήνες

  210 και συμπλήρωση του
  49ου έτους ηλικίας
 

  210 και συμπλήρωση
του 49ου έτους ηλικίας
 
12 μήνες

 

 

Συντάκτης
Κλεάνθης Δημ. Δικαίος
Λογιστής - Φοροτεχνικός

Πηγές :  Αποφάσεις Υπουργείου Εργασίας, Εργατική νομοθεσία

 

 

top page

 

Ασφαλιστικά - Εργατικά
K.Dikaios Σύμβουλοι επιχειρήσεων

Έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση