Λογιστικά  -  Φοροτεχνικά  -  Εργατικά  -  Δηλώσεις  -  Μηχανοργάνωση

Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων

 

 

 

 

  Βρίσκεστε Εδώ :   Αρχική  >  Ενημέρωση  >  Θέματα εταιρειών  >  Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων

Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών δικαιούχων

 

Προθεσμία υποβολής δηλώσεων : 01/02/2021
 

Υποχρέωση καταχώρησης

Υποχρέωση καταχώρισης στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων, δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 20 του ν.4557/2018 έχουν καταρχήν «Οι εταιρικές και άλλες οντότητες που έχουν έδρα στην Ελλάδα ή ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα που φορολογείται στην Ελλάδα».

Ως προς το πεδίο εφαρμογής του Κεντρικού Μητρώου Πραγματικών Δικαιούχων, σημειώνονται τα εξής:

1) Ποια είναι η έννοια της οντότητας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 20 του ν.4557/2018;

Το άρθρο 20 του ν.4557/2018 περιλαμβάνει όλα τα νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες που εμπίπτουν στις περ. γ΄ και δ΄ του άρθρου 2 του ν. 4172/2013 (Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος)


2) Ποια πρόσωπα εξαιρούνται από την υποχρέωση καταχώρισης;

Όλοι οι φορείς τα νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες που ανήκουν στο Μητρώο Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης καθώς πληρούνται αυστηρά κριτήρια διαφάνειας για την ένταξη τους σύμφωνα με τις αντίστοιχες προβλέψεις της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας.

Οι εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά εταιρείες

Τα νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες οι οποίες δεν έχουν υποχρέωση υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος

 

3) Υποκαταστήματα και οι θυγατρικές εισηγμένων εταιρειών κρατών-μελών της ΕΕ και τρίτων χωρών;

Για τα υποκαταστήματα και τις θυγατρικές εισηγμένων εταιρειών κρατών-μελών της ΕΕ και τρίτων χωρών καταχωρείται
στο Μητρώο το LΕ (legal entity identifier) και o ΑΦΜ του κεντρικού της μητρικής.Συντάκτης

Κλεάνθης Δημ. Δικαίος
Λογιστής - Φοροτεχνικός
σύμβουλος

Πηγές :  Α.Α.Δ.Ε. , Νόμος 4557/2018


 

  

Ρωτήστε μας για περισσότερες λεπτομέρειες
 


 
                

 

top page

 

 

     K.Dikaios - Οικονομικοί Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Αρχική : Προφίλ : Παροχές : Εξοπλισμός : Χρήσιμα : Ενημέρωση : Επικοινωνία