Ολοκληρωμένες υπηρεσίες επιδότησης επιχειρήσεων


Δείτε επίσης 
Προσφορά για επιχειρήσεις


Ενεργά προγράμματα επιδοτήσεων

 

 

 

 

  Βρίσκεστε Εδώ :   Αρχική  >  Ενημέρωση  >  Προγράμματα επιδοτήσεων  >  Τα νέα μας  >  Υπηρεσίες επιδότησης

Υποστήριξη επιχειρήσεων για την ένταξή τους

σε προγράμματα χρηματοδότησης και ολοκληρωμένη

διαχείριση των εγκεκριμένων επενδυτικών σχεδίων.

 

Για την υλοποίηση των επενδυτικών σας σχεδίων, στα πλαίσια των προγραμμάτων επιδοτήσεων

η K.Dikaios παρέχει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών όπως ενδεικτικά αναφέρονται παρακάτω: 

 

   Ενημέρωση σχετικά με τις προϋποθέσεις και τους όρους του εκάστοτε προγράμματος και
     καθοδήγηση στη συγκέντρωση των απαιτούμενων δικαιολογητικών σε όλες τις φάσεις
     του έργου (από την υποβολή έως την αποπληρωμή).

   Σύνταξη του επιχειρηματικού σχεδίου (Business Plan) προσαρμοσμένο στην ιδέας σας
     αλλά και στις απαιτήσεις του εκάστοτε προγράμματος.

   Διαχείριση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου καθ’ όλη τη διάρκεια της επένδυσης
     (τροποποιήσεις προγράμματος, υποβολή αιτημάτων για ενδιάμεσες πληρωμές και τελική 
    
αποπληρωμή).

   Ανάπτυξη εφαρμογών και παροχή υπηρεσιών για την προβολή και δικτύωση της επιχείρησης :

     - κατασκευή, ανάπτυξη και φιλοξενία ιστοσελίδων και ηλεκτρονικών καταστημάτων
     
 (
web sites, e-shops)

     - διαφήμιση όπως καμπάνιες AdWords, Facebook, Twitter, Google+, κλπ.)

   Δημιουργία εταιρικής ταυτότητας και υπηρεσίες γραφιστικής.

   Κατοχύρωση εμπορικού σήματος.

   Σύμβουλοι πληροφορικής και δικτύων (software και hardware).Δείτε εδώ τα ενεργά προγράμματα επιδοτήσεων για επιχειρήσεις
 

 

 


H K.Dikaios Σύμβουλοι επιχειρήσεων έχοντας σημαντική εμπειρία
στο αντικείμενο των χρηματοδοτήσεων από το ΕΣΠΑ είναι σε θέση
να αναλάβει την πλήρη υποστήριξη για την επιδότηση
και του δικού σου επιχειρηματικού σχεδίου.
 

 

 

   

 

 

 

  

Για περισσότερες πληροφορίες καθώς επίσης
και για ένα προγραμματισμένο ραντεβού,


 

 

Διαβάστε επίσης στο site μας:


  Οι προσφορές και τα νέα μας

  Δείτε τα προγράμματα επιδοτήσεων

  Δημοσίευση ισολογισμών

 

 

  

 


 
    K.Dikaios - Προγράμματα επιδότησης επιχειρήσεων

Επιστροφή στην Αρχική σελίδα