Λογιστικά  -  Φοροτεχνικά  -  Εργατικά  -  Δηλώσεις  -  Μηχανοργάνωση

Αγίου Δημητρίου 151 , Άγιος Δημήτριος - Αττικής   τ.κ. 173 43    Τηλ.: 210 97 65 160    Fax : 210 97 65 109    e-mail: info@kdikaios.gr

 

 

 

 


[
Επιστροφή στην Ενημέρωση ]

         ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ  ΥΠΟΒΟΛΗΣ  A.Π.Δ. - I.K.A.
 

ΠΕΡΙΟΔΟΙ  ΥΠΟΒΟΛΗΣ  ΜΗΝΙΑΙΩΝ  Α.Π.Δ.  ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
         
ΜΗΝΑΣ  ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗ  ΜΕΣΩ  ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΣΕ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ Ι.Κ.Α.
         
  ΑΠΟ ΕΩΣ ΑΠΟ ΕΩΣ
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 01 / 02 28 / 02 01 / 02 28 / 02
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 01 / 03 31 / 03 01 / 03 31 / 03
ΜΑΡΤΙΟΣ 01 / 04 30 / 04 01 / 04 30 / 04
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 01 / 05 31 / 05 01 / 05 31 / 05
ΜΑΪΟΣ 01 / 06 30 / 06 01 / 06 30 / 06
ΙΟΥΝΙΟΣ 01 / 07 31 / 07 01 / 07 31 / 07
ΙΟΥΛΙΟΣ 01 / 08 31 / 08 01 / 08 31 / 08
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 01 / 09 30 / 09 01 / 09 30 / 09
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 01 / 10 31 / 10 01 / 10 31 / 10
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 01 / 11 30 / 11 01 / 11 30 / 11
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 01 / 12 31 / 12 01 / 12 31 / 12
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 01 / 01 31 / 01 01 / 01 31 / 01

 

ΠΕΡΙΟΔΟΙ  ΥΠΟΒΟΛΗΣ  ΜΗΝΙΑΙΩΝ  Α.Π.Δ.  ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΕΡΓΩΝ
         
ΜΗΝΑΣ  ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗ  ΜΕΣΩ  ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΣΕ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ Ι.Κ.Α.
         
  ΑΠΟ ΕΩΣ ΑΠΟ ΕΩΣ
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 01 / 02 28 / 02 01 / 02 28 / 02
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 01 / 03 31 / 03 01 / 03 31 / 03
ΜΑΡΤΙΟΣ 01 / 04 30 / 04 01 / 04 30 / 04
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 01 / 05 31 / 05 01 / 05 31 / 05
ΜΑΪΟΣ 01 / 06 30 / 06 01 / 06 30 / 06
ΙΟΥΝΙΟΣ 01 / 07 31 / 07 01 / 07 31 / 07
ΙΟΥΛΙΟΣ 01 / 08 31 / 08 01 / 08 31 / 08
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 01 / 09 30 / 09 01 / 09 30 / 09
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 01 / 10 31 / 10 01 / 10 31 / 10
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 01 / 11 30 / 11 01 / 11 30 / 11
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 01 / 12 31 / 12 01 / 12 31 / 12
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 01 / 01 31 / 01 01 / 01 31 / 01

 

ΠΕΡΙΟΔΟΙ  ΥΠΟΒΟΛΗΣ  ΜΗΝΙΑΙΩΝ  Α.Π.Δ.  ΔΗΜΟΣΙΟΥ, Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α.
     
ΜΗΝΑΣ  ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗ  ΜΕΣΩ  ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ
     
  ΑΠΟ ΕΩΣ
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 01 / 03 31 / 03
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 01 / 04 30 / 04
ΜΑΡΤΙΟΣ 01 / 05 31 / 05
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 01 / 06 30 / 06
ΜΑΪΟΣ 01 / 07 31 / 07
ΙΟΥΝΙΟΣ 01 / 08 31 / 08
ΙΟΥΛΙΟΣ 01 / 09 30 / 09
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 01 / 10 31 / 10
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 01 / 11 30 / 11
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 01 / 12 31 / 12
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 01 / 01 31 / 01
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 01 / 02 28 / 02

 

top page

 

 

     Σχεδιασμός & Ανάπτυξη: K.Dikaios Αρχική : Προφίλ : Παροχές : Εξοπλισμός : Χρήσιμα : Ενημέρωση : Επικοινωνία