Λογιστικά  -  Φοροτεχνικά  -  Εργατικά  -  Δηλώσεις  -  Μηχανοργάνωση

Αρχική Προφίλ Παροχές Εξοπλισμός Ενημέρωση Χρήσιμα Επικοινωνία


Χρήσιμα εργαλεία - Downloads - Links

 

        Χρήσιμα Links

 

Γ.Γ.Π.Σ. (TaxisNet)
 

   
 

Αρχική σελίδα taxis    
  Υπηρεσίες προς πολίτες    
  Υπηρεσίες προς επιχειρήσεις    
     
 
   
  Ασφαλιστικοί Φορείς
 
   
 

  Αρχική σελίδα Ι.Κ.Α.    
           
 

  Ο.Α.Ε.Ε. - Τ.Ε.Β.Ε.    
           
 

  ΤΣΜΕΔΕ (μηχανικών)    
           
 

  Ο ΑΜΚΑ μου    
       

 

   
    Εργατικά
 
   
 

  Ο.Α.Ε.Δ. αρχική σελίδα    
           
 

  Υποβολή εντύπων και καταστάσεων εργαζομένων για επιχειρήσεις    
           
 

  Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας    
 

 

         
    Επιμελητήρια
 
   
 

  Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος    
           
 

  Εμπορικό και Βιομηχανικό Αθηνών    
           
 

  Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών    
           
 

  Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών    
       

 

   
 

  Διάφορα Χρήσιμα links

 

   
    Γ.Ε.ΜΗ. (Γενικό Εμπορικό Μητρώο)    
           
    Υπουργείο Οικονομικών    
           
    Μεταφραστική Υπηρεσία
Υπουργείου Εξωτερικών
   
     
 
   
    Κατασκευή, Φιλοξενία Ιστοσελίδων, domain names, website services           


 

 

 

 

 

 

 

Χρήσιμα Downloads


• 
Εντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης  

         - Επέλεξε
:  [ pdf ]  ή  [ Excel ]


•  Εντυπα Φορολογικών δηλώσεων (σε μορφή pdf)

     > Φορολογικό έτος 2017 (δηλώσεις 2018):  Ε1 , Ε2 , Ε3 , Ν (εταιρείες)

     
> Φορολογικό έτος 2016 (δηλώσεις 2017):  Ε1 , Ε2 , Ε3 , Ν (εταιρείες)

 
   
> Φορολογικό έτος 2015 (δηλώσεις 2016):  Ε1 , Ε2 , Ε3 , Ν (εταιρείες)

    
> Έντυπα δηλώσεων παλαιότερων ετών   :  Πατήστε ΕΔΩ
            
 

•  Εντυπα Μητρώου Εφορίας

      - Μ0  : Αίτηση
      - Μ1  : Δήλωση απόδοσης ΑΦΜ και μεταβολή ατομικών στοιχείων
      - Μ2  : Δήλωση έναρξης / μεταβολής εργασιών φυσικού προσώπου
      - Μ3  : Δήλωση έναρξης / μεταβολής εργασιών μη φυσικού προσώπου
      - Μ4  : Διακοπή εργασιών (φυσικών και νομικών προσώπων)
      - Μ5  : Δήλωση υπό ίδρυση επιχείρησης
      - Μ6  : Δήλωση δραστηριοτήτων επιχείρησης
      - Μ7  : Δήλωση σχέσεων φορολογούμενου
      - Μ8  : Δήλωση μελών μη φυσικού προσώπου
      - Μ9  : Δήλωση στοιχείων έδρας αλλοδαπής επιχείρησης
      - Μ10 : Δήλωση εγκατάστασης εσωτερικού (υποκατάστημα)
      - Μ11 : Δήλωση εγκατάστασης εξωτερικού (υποκατάστημα)
      - Μ12 : Δήλωση πωλήσεων από απόσταση
      - Μ13 : Δήλωση απενεργοποίησης Α.Φ.Μ.•  Εντυπα ΙΚΑ

      - 1. : Αίτηση για χορήγηση βεβαίωσης Ασφαλιστικής ενημερότητας

      - 2. : Αίτηση Απογραφής Εργαζόμενου

      - 3. : Αίτηση Απογραφής Εργοδότη

      - 4. : Αίτηση Απογραφής Οικοδομοτεχνικού έργου

      - 5. : Δήλωση Μεταβολής στοιχείων Εργοδότη

 

•  Εντυπα γραφείου μας

      > Καρτέλα στοιχείων εργαζόμενου κοινών επιχειρήσεων

      > Καρτέλα στοιχείων εργαζόμενου οικοδομοτεχνικού έργου

      > Τίτλος κτήσης, απόδειξη δαπάνης

 

•  Εντυπα φορολόγησης κατοίκων εξωτερικού

      Έντυπο (Μ0)

     >  Έντυπο (Μ1)

      >  Έντυπο (Μ7)

      >  Υπεύθυνη δήλωση ορισμού εκπροσώπου

      >  Υπεύθυνη δήλωση αποδοχής εκπροσώπου

 

•  Προγράμματα και εφαρμογές του γραφείου μας

      > Διάφορες χρήσιμες εφαρμογές και βοηθήματα

 

 

 

 

 

 

    K.Dikaios Σύμβουλοι επιχειρήσεων - Λογιστικά - Φοροτεχνικά

    Δείτε εδώ που βρισκόμαστε

Αρχική : Προφίλ : Παροχές : Εξοπλισμός : Χρήσιμα : Ενημέρωση : Επικοινωνία