Λογιστικά  -  Φοροτεχνικά  -  Εργατικά  -  Δηλώσεις  -  Μηχανοργάνωση

Αρχική Προφίλ Παροχές Εξοπλισμός Ενημέρωση Χρήσιμα Επικοινωνία


Χρήσιμα εργαλεία - Downloads - Links
 

Χρήσιμα Links

 

Χρήσιμα Downloads

 

 

Γ.Γ.Π.Σ. (TaxisNet)  
   
  Αρχική σελίδα taxis  
Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων  
Σύνδεση στον λογαριασμό σου (mytaxisnet)  


 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ  
   
    Αρχική σελίδα Ε.Φ.Κ.Α. ενιαίος φορέας κοινωνικής ασφάλισης  
     
 
 
 

  Ο.Α.Ε.Ε. - Τ.Ε.Β.Ε.  
     
 
 
 

  ΤΣΜΕΔΕ (μηχανικών)  
     
 
 
 

  Ο ΑΜΚΑ μου  

 

ΕΡΓΑΤΙΚΑ  
   
 

  Ο.Α.Ε.Δ. αρχική σελίδα  
     
 
 
 

  Υποβολή εντύπων και καταστάσεων εργαζομένων για επιχειρήσεις  
     
 
 
    Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας  
         

 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ  
   
    Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος  
     
 
 
    Εμπορικό και Βιομηχανικό Αθηνών  
     
 
 
    Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών  
     
 
 
    Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών  

 

ΔΙΑΦΟΡΑ ΧΡΗΣΙΜΑ LINKS  
   
    Γ.Ε.ΜΗ. (Γενικό Εμπορικό Μητρώο)  
     
 
 
    Υπουργείο Οικονομικών  
     
 
 
    Μεταφραστική Υπηρεσία
Υπουργείου Εξωτερικών
 
     
 
 
    Κατασκευή, Φιλοξενία Ιστοσελίδων, domain names, website services  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ  
   
 

  Εντυπο υπεύθυνης δήλωσης σε μορφή pdf  
         
 

  Εντυπο υπεύθυνης δήλωσης σε Excel  
         

 

ΕΝΤΥΠΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ  
   
  Φορολογικό έτος 2019 (δηλώσεις 2020): Ε1 , Ε2 , Ε3 , Ν  
         
 

Φορολογικό έτος 2018 (δηλώσεις 2019):

Ε1 , Ε2 , Ε3 , Ν  
         
 

Φορολογικό έτος 2017 (δηλώσεις 2018):

Ε1 , Ε2 , Ε3 , Ν  
         
  Έντυπα δηλώσεων παλαιότερων ετών   : Πατήστε ΕΔΩ  

 

ΕΝΤΥΠΑ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΦΟΡΙΑΣ  
   
 

m0 : Αίτηση  
           
  m1 : Απόδοση ΑΦΜ και μεταβολή ατομικών στοιχείων  
           
  m2 : Έναρξη / μεταβολή εργασιών φυσικού προσώπου  
           
  m3 : Έναρξη / μεταβολή εργασιών μη φυσικού προσώπου  
           
  m4 : Διακοπή εργασιών (φυσικών και νομικών προσώπων)  
           
  m5 : Δήλωση υπό ίδρυση επιχείρησης  
           
  m6 : Δήλωση δραστηριοτήτων επιχείρησης  
           
  m7 : Δήλωση σχέσεων φορολογούμενου  
           
  m8 : Δήλωση μελών μη φυσικού προσώπου  
           
  m9 : Δήλωση στοιχείων έδρας αλλοδαπής επιχείρησης  
           
  m10 : Δήλωση εγκατάστασης εσωτερικού (υποκατάστημα)  
           
  m11 : Δήλωση εγκατάστασης εξωτερικού (υποκατάστημα)  
           
  m12 : Δήλωση πωλήσεων από απόσταση  
           
  m13 : Δήλωση απενεργοποίησης Α.Φ.Μ.  

 

ΕΝΤΥΠΑ Ε.Φ.Κ.Α. (πρώην Ι.Κ.Α)  
   
 

Αίτηση για χορήγηση βεβαίωσης Ασφαλιστικής ενημερότητας  
       
  Αίτηση Απογραφής Εργαζόμενου  
       
  Αίτηση Απογραφής Εργοδότη  
       
  Αίτηση Απογραφής Οικοδομοτεχνικού έργου  
       
  Δήλωση Μεταβολής στοιχείων Εργοδότη  

 

ΕΝΤΥΠΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΑΣ (myoffice)  
   
 

Καρτέλα στοιχείων εργαζόμενου κοινών επιχειρήσεων  
       
  Καρτέλα στοιχείων εργαζόμενου οικοδομοτεχνικού έργου  
       
  Τίτλος κτήσης, απόδειξη δαπάνης έως 2018  
       
  Τίτλος κτήσης, απόδειξη δαπάνης από 2019  
       
       

 

ΕΝΤΥΠΑ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ  
   
 

Έντυπο (Μ0)  
       
  Έντυπο (Μ1)  
       
  Έντυπο (Μ7)  
       
  Υπεύθυνη δήλωση ορισμού εκπροσώπου  
       
  Υπεύθυνη δήλωση αποδοχής εκπροσώπου  

 

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ  του γραφείου μας  
   
 

Διάφορες χρήσιμες εφαρμογές και βοηθήματα  
       
       
       
       
       
       
       
       

 

 

 

   

 

    K.Dikaios Σύμβουλοι επιχειρήσεων - Λογιστικά - Φοροτεχνικά

    Δείτε εδώ που βρισκόμαστε

Αρχική : Προφίλ : Παροχές : Εξοπλισμός : Χρήσιμα : Ενημέρωση : Επικοινωνία