Λογιστικά  -  Φοροτεχνικά  -  Εργατικά  -  Δηλώσεις  -  Μηχανοργάνωση

ΔΗΛΩΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ - Ε9

 

 

 

 

  Βρίσκεστε Εδώ :   Αρχική  >  Ενημέρωση  >  Κινητή και ακίνητη περιουσία  >  Δήλωση ακίνητης περιουσίας (Ε9) ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ  από 1-1-2024 και εφεξής

 ΕΝΤΥΠΟ Ε9

 

 Από 1-1-2024 και εφεξής για τη σύσταση, απόκτηση και κάθε άλλη μεταβολή στην ακίνητη περιουσία

 (δηλαδή: εμπράγματο δικαίωμα πλήρους κυριότητας, ψιλής κυριότητας, επικαρπίας)

 η προθεσμία υποβολής δήλωσης στοιχείων ακινήτων (έντυπο Ε9) γίνεται έως 31 Ιανουαρίου του επόμενου έτους

 από την ημερομηνία σύστασης, απόκτησης και κάθε άλλης μεταβολής.

 Δηλαδή έως 31 Ιανουαρίου του επόμενου έτους από την ημερομηνία σύνταξης του συμβολαίου.


 

 Σε περιπτώσεις κληρονομιάς

 Η δήλωση στοιχείων ακινήτων (έντυπο Ε9) υποβάλλεται εντός 30 ημερολογιακών ημερών από την

 παρέλευση άπρακτης της προθεσμίας αποποίησης της κληρονομιάς.

 Με λίγα λόγια ο κληρονόμος μπορεί να αποποιηθεί την κληρονομιά εντός προθεσμίας 4 μηνών

 από την ημερομηνία θανάτου.

 Οπότε η προθεσμία υποβολής της δήλωσης Ε9 είναι 30 ημέρες από την λήξη των 4 μηνών.

 

 Ποιοί έχουν υποχρέωση υποβολής

 Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή κάθε είδους νομική οντότητα, ανεξάρτητα από την ιθαγένεια,

 κατοικία ή έδρα του.

 

 Τρόπος υποβολής

 Όλες οι δηλώσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τους ενεργούς χρήστες των υπηρεσιών του TAXISnet.

 Σύζυγοι, προστατευόμενα τέκνα, πρέπει να προμηθευτούν ξεχωριστά ο καθένας κωδικούς πρόσβασης.

 Για τα ανήλικα τέκνα πρέπει να γίνει αίτηση για κωδικούς και παραλαβή κλειδάριθμου από τον υπόχρεο γονέα.

 

 

 Διαβάστε επίσης το άθρο μας

 

top page

 

 

     K.Dikaios - Σύμβουλοι επιχειρήσεων Αρχική : Προφίλ : Παροχές : Εξοπλισμός : Χρήσιμα : Ενημέρωση : Επικοινωνία