Λογιστικά  -  Φοροτεχνικά  -  Εργατικά  -  Δηλώσεις  -  Μηχανοργάνωση

Τιμολόγια Αθεώρητα

 

 

 

 

  Βρίσκεστε Εδώ :   Αρχική  >  Ενημέρωση  >  Θέματα εταιρειών  >  Αθεώρητα Παραστατικά


Άρθρο

Κατάργηση σήμανσης παραστατικών από Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. (φορολογικός μηχανισμός)

 

Η υποχρέωση σήμανσης Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. των μηχανογραφικά εκδοθέντων παραστατικών έπαυσε από την 1/1/2013.

Περαιτέρω, δεν απαιτήθηκε να υποβληθεί οποιαδήποτε γνωστοποίηση για την συνέχιση ή την διακοπή έκδοσης

μηχανογραφικά παραστατικών με σήμανση Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ.

Επίσης και στα Ε.Λ.Π. με εφαρμογή από 1/1/2015 δεν ορίζεται υποχρέωση σήμανσης Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. των παραστατικών

(δηλαδή δεν θεσπίσθηκε εκ νέου τέτοια υποχρέωση, μετά την κατάργησή της από την 1/1/2013).


Συγκεκριμένα η
ΠΟΛ.1003/4-1-2014 άρθρο 9 αναφέρει :
 

«Τα τιμολόγια του άρθρου 6 του παρόντος Κώδικα, καθώς και τα στοιχεία που επέχουν θέση τιμολογίου

(π.χ. εκκαθαρίσεις, εκκαθαρίσεις που προβλέπονται από Υπουργικές Αποφάσεις, φορτωτικές,

στοιχεία της παρ. 16 του άρθρου 6 κ.λπ.), ανεξαρτήτως της χειρόγραφης ή μηχανογραφικής έκδοσής τους,

εκδίδονται αθεώρητα και χωρίς σήμανση από μηχανισμό Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. του Ν.1809/1988
».


Συμπέρασμα
 

Ανεξάρτητα του αντικειμένου της, κάθε οντότητα μπορεί να εκδίδει παραστατικά για τις συναλλαγές της

με άλλες οντότητες μηχανογραφικά χωρίς σήμανση ή χειρόγραφα αθεώρητα.

Με τον όρο παραστατικά νοούνται τιμολόγια, πιστωτικά τιμολόγια, δελτία αποστολής. παροχής υπηρεσιών κλπ.

 

Σημείωση

Κάθε οντότητα μπορεί να συνεχίσει προαιρετικά την έκδοση παραστατικών με σήμανση ΕΑΦΔΣΣ 

Συντάκτης
Κλεάνθης Δημ. Δικαίος
Λογιστής - Φοροτεχνικός

Πηγές :  Νόμος 4093/2012 (Κ.Φ.Α.Σ.), Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ε.Λ.Π.)

 


  

Ρωτήστε μας για περισσότερες λεπτομέρειες
 


 
                

 

top page

 

 

     K.Dikaios - Οικονομικοί Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Αρχική : Προφίλ : Παροχές : Εξοπλισμός : Χρήσιμα : Ενημέρωση : Επικοινωνία