Λογιστικά  -  Φοροτεχνικά  -  Εργατικά  -  Δηλώσεις  -  Μηχανοργάνωση

Χρηματοοικονομικά Θέματα

  Βρίσκεστε Εδώ :   Αρχική  >  Ενημέρωση  >  Θέματα Χρηματοοικονομικά  >  Ισοτιμίες Φ.Π.Α.

 
ΙΣΟΤΙΜΙΕΣ ΦΠΑ
 

  Επέλεξε έτος :  2018   2017   2016

 


Έτος : 2018
 
   
Νόμισμα Μήνας που έχουν εκδοθεί τα τιμολόγια του 2018


 

12ος 11ος 10ος 9ος 8ος 7ος 6ος 5ος 4ος 3ος 2ος 1ος
  ΔΟΛΑΡΙΟ Η.Π.Α.       1,1616 1,1611 1,1578 1,1708 1,2388 1,2286 1,2312 1,2203 1,1845
  ΛΙΡΑ ΑΓΓΛΙΑΣ-ΣΚΩΤΙΑΣ-Β.ΙΡΛ.       0,8993 0,8912 0,8788 0,8795 0,8711 0,8740 0,8846 0,8857 0,8832

  ΚΟΡΩΝΑ ΔΑΝΙΑΣ

      7,4588 7,4544 7,4525 7,4495 7,4478 7,4486 7,4465 7,4469 7,443

  ΚΟΡΩΝΑ ΣΟΥΗΔΙΑΣ

      10,5075 10,3120 10,2755 10,2906 10,4033 10,0883 9,9648 9,8425 9,9128

  ΚΟΡΩΝΑ ΤΣΕΧΙΑΣ

      25,7250 25,8530 25,8350 25,8130 25,3030 25,4220 25,3610 25,4470 25,6740

  ΦΟΡΙΝΤ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ

      322,940 323,940 324,150 319,530 310,160 311,430 312,150 308,770 312,750

  ΖΛΟΤΥ ΠΟΛΩΝΙΑΣ

      4,2821 4,3103 4,3152 4,3088 4,1697 4,2364 4,1589 4,1713 4,2041

  ΛΕΒΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ

      1,9558 1,9558 1,9558 1,9558 1,9558 1,9558 1,9558 1,9558 1,9558

  ΝΕΟ ΛΕΪ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ

      4,6485 4,6560 4,6695 4,6294 4,6539 4,6678 4,6615 4,6571 4,6284

  ΚΟΥΝΑ ΚΡΟΑΤΙΑΣ

      7,4295 7,3928 7,3836 7,3913 7,4178 7,4400 7,4415 7,4266 7,5470
   
 


Έτος : 2017
 
   
Νόμισμα Μήνας που έχουν εκδοθεί τα τιμολόγια του 2017


 

12ος 11ος 10ος 9ος 8ος 7ος 6ος 5ος 4ος 3ος 2ος 1ος
  ΔΟΛΑΡΙΟ Η.Π.Α. 1,1749 1,1749 1,2007 1,1799 1,1533 1,1147 1,1193 1,0725 1,0807 1,0555 1,0664 1,0421
  ΛΙΡΑ ΑΓΓΛΙΑΣ-ΣΚΩΤΙΑΣ-Β.ΙΡΛ. 0,8881 0,8928 0,8868 0,9213 0,8849 0,8781 0,8634 0,8343 0,8679 0,8500 0,8683 0,8424

  ΚΟΡΩΝΑ ΔΑΝΙΑΣ

7,4420 7,4438 7,4412 7,4373 7,4369 7,4403 7,4415 7,4387 7,4372 7,4345 7,4361 7,4342

  ΚΟΡΩΝΑ ΣΟΥΗΔΙΑΣ

9,8818 9,5945 9,5335 9,5455 9,5598 9,7808 9,7418 9,6195 9,5105 9,4508 9,5328 9,6385

  ΚΟΡΩΝΑ ΤΣΕΧΙΑΣ

25,4690 25,7050 26,0910 26,1240 26,0350 26,2660 26,4630 26,7940 27,0210 27,0210 27,0210 27,0210

  ΦΟΡΙΝΤ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ

313,540 308,270 308,340 303,350 306,420 309,130 308,110 313,050 309,160 308,420 307,920 310,280

  ΖΛΟΤΥ ΠΟΛΩΝΙΑΣ

4,2155 4,2277 4,2774 4,2848 4,2127 4,2368 4,1867 4,2358 4,2816 4,3015 4,3673 4,4082

  ΛΕΒΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ

1,9558 1,9558 1,9558 1,9558 1,9558 1,9558 1,9558 1,9558 1,9558 1,9558 1,9558 1,9558

  ΝΕΟ ΛΕΪ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ

4,6525 4,5880 4,5993 4,5853 4,5670 4,5900 4,5511 4,5341 4,5590 4,5143 4,4928 4,5194

  ΚΟΥΝΑ ΚΡΟΑΤΙΑΣ

7,5770 7,5075 7,4828 7,4068 7,4143 7,4165 7,4280 7,4468 7,4088 7,4568 7,5275 7,5303
   
 


Έτος : 2016
 

   
Νόμισμα Μήνας που έχουν εκδοθεί τα τιμολόγια του 2016


 

12ος 11ος 10ος 9ος 8ος 7ος 6ος 5ος 4ος 3ος 2ος 1ος
  ΔΟΛΑΡΙΟ Η.Π.Α. 1,0602 1,0979 1,1150 1,1268 1,1013 1,1283 1,1279 1,1379 1,1171 1,1136 1,0907 1,0916
  ΛΙΡΑ ΑΓΓΛΙΑΣ-ΣΚΩΤΙΑΣ-Β.ΙΡΛ. 0,8539 0,8934 0,8569 0,8513 0,8361 0,8255 0,7749 0,7910 0,7899 0,7784 0,7700 0,7700

  ΚΟΡΩΝΑ ΔΑΝΙΑΣ

7,4398 7,4409 7,4546 7,4432 7,4384 7,4384 7,4373 7,4430 7,4542 7,4645 7,4638 7,4617

  ΚΟΡΩΝΑ ΣΟΥΗΔΙΑΣ

9,7863 9,6980 9,5698 9,4545 9,4684 9,3468 9,3525 9,1643 9,2315 9,4723 9,3431 9,2090

  ΚΟΡΩΝΑ ΤΣΕΧΙΑΣ

27,0270 27,0210 27,0220 27,0220 27,0220 27,0710 27,0220 27,0210 27,0380 27,0440 27,0420 27,0330

  ΦΟΡΙΝΤ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ

310,040

307,080 308,550 309,990 315,050 314,420 316,050 309,050 313,790 309,950 314,760 314,850

  ΖΛΟΤΥ ΠΟΛΩΝΙΑΣ

4,4154

4,3180 4,2915 4,3039 4,3758 4,3785 4,3885 4,2875 4,2563 4,3979 4,4702 4,4702

  ΛΕΒΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ

1,9558

1,9558 1,9558 1,9558 1,9558 1,9558 1,9558 1,9558 1,9558 1,9558 1,9558 1,9558

  ΝΕΟ ΛΕΪ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ

4,5165

4,5020 4,4495 4,4597 4,4741 4,5260 4,4990 4,4827 4,4655 4,4550 4,5326 4,5240

  ΚΟΥΝΑ ΚΡΟΑΤΙΑΣ

7,5280 7,5075 7,5080 7,4920 7,4855 7,5200 7,4880 7,5023 7,5415 7,6173 7,6670 7,6415
   


 

 

Ρωτήστε μας για περισσότερες λεπτομέρειες
 

  

                                 

 

 

     K.Dikaios - Οικονομικοί Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Αρχική : Προφίλ : Παροχές : Εξοπλισμός : Χρήσιμα : Ενημέρωση : Επικοινωνία