Λογιστικά  -  Φοροτεχνικά  -  Εργατικά  -  Δηλώσεις  -  Μηχανοργάνωση

Επίδομα ενοικίου

 

 

 

 

  Βρίσκεστε Εδώ :   Αρχική  >  Ενημέρωση  >  Γενικά θέματα  >  Επίδομα ενοικίου-στέγασης

Επίδομα Ενοικίου - Στέγασης 2019


Τι είναι το επίδομα ενοικίου
;


Το Επίδομα ενοικίου ή στέγασης είναι ένα νέο προνοιακό πρόγραμμα που απευθύνεται σε νοικοκυριά που διαμένουν
σε μισθωμένη κατοικία ή επιβαρύνονται με το κόστος εξυπηρέτησης στεγαστικού δανείου πρώτης κατοικίας.


 

Πόσα χρήματα είναι το επίδομα και πόση διάρκεια θα έχει;


Το ποσό του Επιδόματος ενοικίου-στέγασης ορίζεται στο ποσό από 70 ευρώ έως 210 ευρώ,
ανάλογα τη σύνθεση του νοικοκυριού.

Για τα μισθωτήρια στα οποία το ποσό του ενοικίου είναι μικρότερο των ορίων,
το ύψος του επιδόματος ανέρχεται έως του αντίστοιχου ποσού.

Η διάρκεια χορήγησης είναι 12 μήνες. Με την πάροδο 12 μηνών ξανακάνετε αίτηση.
 

Παρατίθενται ενδεικτικά, οι ακόλουθες περιπτώσεις :
 

Σύνθεση νοικοκυριού Ύψος επιδόματος


 Μονοπρόσωπο νοικοκυριό
 

70 €


 Νοικοκυριό που αποτελείται από
 2 ενήλικα μέλη
 

105 €


 Νοικοκυριό που αποτελείται από
 3 μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με 1 ανήλικο μέλος
 

140 €


 Νοικοκυριό που αποτελείται από
 4 μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με 2 ανήλικα μέλη
 

175 €


 Νοικοκυριό που αποτελείται από
 5 μέλη και πάνω ή μονογονεϊκή οικογένεια με 3 ανήλικα μέλη και άνω
 

210 €

 

Με ποια κριτήρια εντάσσονται οι δικαιούχοι;


Οι Δικαιούχοι (νοικοκυριά) θα μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα εφόσον πληρούν τα εξής κριτήρια :
 

Σύνθεση νοικοκυριού Συνολικό
Εισόδημα
  Όριο αξίας
ακινήτων

Κινητή περιουσία
(καταθέσεις, ομόλογα μετοχές)
  
Μονοπρόσωπο νοικοκυριό

 

7.000 €   120.000 € 7.000 € 
Νοικοκυριό που αποτελείται από 2 μέλη

 

10.500 €   135.000 € 10.500 €


 Νοικοκυριό που αποτελείται από
 3 μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με 1 ανήλικο μέλος

 

14.000 €   150.000 € 14.000 €


 Νοικοκυριό που αποτελείται από
 4 μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με 2 ανήλικα μέλη
 

17.500 €   165.000 € 17.500 €


 Νοικοκυριό που αποτελείται από
 5 μέλη και πάνω ή 
 μονογονεϊκή οικογένεια με 3 ανήλικα μέλη και άνω
 

21.000 €   180.000 € 21.000 €

 

Προϋποθέσεις

  Απαιτείται η δήλωση και αποδοχή του ηλεκτρονικού μισθωτηρίου συμβολαίου.

•  Το μισθωτήριο θα πρέπει να είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης
    και για όλη την περίοδο χορήγησης του επιδόματος.

• 
Η σύμβαση προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας της κατοικίας θα πρέπει να είναι στο όνομα του αιτούντα ή μέλους του νοικοκυριού.
    σε διαφορετική περίπτωση θα πρέπει να μεταφερθεί μέχρι 31/12/2019.


•  Ο δικαιούχος και τα ανήλικα μέλη του νοικοκυριού πρέπει να διαμένουν στην Ελληνική επικράτεια τα τελευταία 5 έτη.

•  Δεν γίνονται δεκτές αιτήσεις νοικοκυριών, τα μέλη των οποίων, Βάσει της τελευταίας φορολογικής δήλωσης :

    -  εμπίπτουν στις διατάξεις του φόρου πολυτελούς διαβίωσης
    -  δηλώνουν δαπάνες για αμοιβές πληρωμάτων σκαφών αναψυχής
    -  δηλώνουν δαπάνες άνω των 1.500 ευρώ για δίδακτρα σε ιδιωτικά σχολεία
    -  δηλώνουν δαπάνες για οικιακούς βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό  Έννοιες νοικοκυριού


Μονοπρόσωπο νοικοκυριό:


Kάθε ενήλικο άτομο, το οποίο διαμένει μόνο του σε κατοικία και δεν εμπίπτει στην κατηγορία ενηλίκων έως 25 ετών,
που φοιτούν σε πανεπιστημιακές σχολές ή σχολεία ή ινστιτούτα επαγγελματικής εκπαίδευσης ή κατάρτισης της
ημεδαπής ή αλλοδαπής.

 

Πολυπρόσωπο νοικοκυριό:

Ό
λα τα άτομα, τα οποία διαμένουν κάτω από την ίδια στέγη.
Δύναται να απαρτίζεται και από φιλοξενούμενα άτομα ή φιλοξενούμενη οικογένεια, υπό την προϋπόθεση
ότι η φιλοξενία έχει δηλωθεί στην τελευταία εκκαθαρισμένη φορολογική δήλωση.

Στο πολυπρόσωπο νοικοκυριό εντάσσονται και τα ενήλικα τέκνα έως 25 ετών που φοιτούν σε πανεπιστημιακές σχολές
ή σχολεία ή ινστιτούτα επαγγελματικής εκπαίδευσης ή κατάρτισης, ανεξαρτήτως του τόπου διαμονής τους. 
 

Ανήλικα μέλη:

Τα μέλη του νοικοκυριού έως 18 ετών.


Μονογονεϊκή οικογένεια
:


Ένας μόνος γονέας ο οποίος ασκεί κατ' αποκλειστικότητα την επιμέλεια ενός ή περισσότερων ανήλικων τέκνων.
 

 

Συντάκτης
Κλεάνθης Δημ. Δικαίος
Λογιστής - Φοροτεχνικός σύμβουλος

Κατηγορία  :  Προνοιακά Επιδόματα
Ημερομηνία δημοσίευσης :
13/03/2019

 

   

Ρωτήστε μας για περισσότερες λεπτομέρειες
 

  

                                                              
Διαβάστε επίσης στο
site μας:
 

                 

                 

 

top page

 

 

     K.Dikaios - Οικονομικοί Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Αρχική : Προφίλ : Παροχές : Εξοπλισμός : Χρήσιμα : Ενημέρωση : Επικοινωνία