Λογιστικά  -  Φοροτεχνικά  -  Εργατικά  -  Δηλώσεις  -  Μηχανοργάνωση

Φοιτητικό Στεγαστικό Επίδομα

 

 

 

 

  Βρίσκεστε Εδώ :   Αρχική  >  Ενημέρωση  >  Γενικά θέματα  >  Επίδομα Φοιτητικό Στεγαστικό

Φοιτητικό Στεγαστικό Επίδομα 2022

αιτήσεις : από 29/6/2022 έως 29/7/2022


Τι είναι το φοιτητικό επίδομα
;


Το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα είναι ένα προνοιακό επίδομα που απευθύνεται σε φοιτητές που διαμένουν
σε μισθωμένη κατοικία λόγω σπουδών σε πόλη άλλη της κύριας κατοικίας τους.


Το
ποσό του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος ορίζεται στο ποσό των 1.000 το έτος.
 

Δικαιούχοι - Προϋποθέσεις

  Απαιτείται η δήλωση και αποδοχή του ηλεκτρονικού μισθωτηρίου συμβολαίου.
  Υποβολή φορολογικής δήλωσης τρέχοντος φορολογικού έτους.
  Αίτηση ηλεκτρονική του γονέα ή του φοιτητή.
  Αριθμός ακαδημαϊκής ταυτότητας φοιτητή.
  Αριθμός τραπεζικού λογαριασμού
(IBAN) του δικαιούχου.

Η ηλεκτρονική αίτηση για τη χορήγηση φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος υποβάλλεται από τον δικαιούχο του επιδόματος,
δηλαδή το πρόσωπο που θεωρείται ότι βαρύνει ο φοιτητής.
Σε περίπτωση διαζευγμένων ή εν διαστάσει συζύγων, δικαιούχος του επιδόματος είναι ο γονέας τον οποίο βαρύνει
ο φοιτητής και τον εμφανίζει ως προστατευόμενο μέλος.

Κατ' εξαίρεση, δικαιούχος θα είναι ο ίδιος ο φοιτητής εφόσον :

α) είναι ορφανός από τους 2 γονείς ή
β) οι γονείς του είναι κάτοικοι εξωτερικού ή
γ) είναι πάνω από 25 ετών ή
δ) είναι υπόχρεος σε υποβολή φορολογικής δήλωσης και δεν θεωρείται εξαρτώμενο μέλος.

 

Με ποια κριτήρια εντάσσονται οι δικαιούχοι;

Κριτήριο Εισοδήματος

Το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα του προηγούμενου έτους να μην υπερβαίνει τα 30.000 ευρώ
προσαυξανόμενο κατά 3.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο, πέραν του ενός.

Ως ετήσιο εισόδημα θεωρείται το συνολικό ετήσιο φορολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό, καθώς και το απαλλασσόμενο ή
φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα από κάθε πηγή.

Στο ετήσιο εισόδημα δεν υπολογίζονται : ποσά αποζημιώσεων λόγω απόλυσης, εφάπαξ, τίμημα πώλησης ακινήτου.


Κριτήριο Ακίνητης περιουσίας


Οι γονείς του φοιτητή ή ο ίδιος να μην είναι κύριοι ή επικαρπωτές κατοικιών που υπερβαίνουν τα 200 τ.μ. αθροιστικά,
με εξαίρεση κατοικίες ή διαμερίσματα που βρίσκονται σε Δήμο με πληθυσμό λιγότερο των 3.000 κατοίκων.
Στο σύνολο των τετραγωνικών μέτρων προσμετρούνται τα κενά, δεν προσμετρούνται τα ημιτελή, οι βοηθητικοί χώροι και
τα κατεστραμμένα από σεισμό, εφ' όσον υπάρχει βεβαίωση της αρμόδιας αρχής.


 

 

Για την kdikaios.gr
Κλεάνθης Δημ. Δικαίος
Λογιστής - Φοροτεχνικός Σύμβουλος
 

Κατηγορία  :  Προνοιακά Επιδόματα
Ημερομηνία δημοσίευσης :
29/06/2022

 

   

Ρωτήστε μας για περισσότερες λεπτομέρειες
 

  

                                                              
Διαβάστε επίσης στο
site μας:
 

                 

                 

 

top page

 

 

     K.Dikaios - Οικονομικοί Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Αρχική : Προφίλ : Παροχές : Εξοπλισμός : Χρήσιμα : Ενημέρωση : Επικοινωνία