Λογιστικά  -  Φοροτεχνικά  -  Εργατικά  -  Δηλώσεις  -  Μηχανοργάνωση

Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης

 

 

 

 

  Βρίσκεστε Εδώ :   Αρχική  >  Ενημέρωση  >  Γενικά θέματα  >  Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης


Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης

Δημοσιεύθηκε στις 10-07-2016 και τροποποιήθηκε στις 03-01-2017

Τι είναι;

Το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης (εφεξής πρόγραμμα ή Κ.Ε.Α.) είναι ένα νέο προνοιακό πρόγραμμα
που απευθύνεται σε νοικοκυριά που διαβιούν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας.


 

Πόσα χρήματα είναι η ενίσχυση;

Για την πρώτη φάση του προγράμματος, το εγγυημένο ποσό ορίζεται ως ακολούθως:

- Για το μονοπρόσωπο νοικοκυριό: € 200 ανά μήνα.
- Για κάθε επιπλέον ενήλικο μέλος του νοικοκυριού: προσαύξηση του εγγυημένου ποσού κατά 100 € ανά μήνα.
- Για κάθε ανήλικο μέλος του νοικοκυριού: προσαύξηση του εγγυημένου ποσού κατά 50 € ανά μήνα.
- Στη μονογονεϊκή οικογένεια, δηλαδή σε εκείνη στην οποία ένας μόνος γονέας (άγαμος, σε χηρεία ή διαζευγμένος)
ασκεί κατ' αποκλειστικότητα ή μετά από σχετική ανάθεση τη γονική μέριμνα ενός ή περισσότερων ανήλικων τέκνων,
για τις ανάγκες υπολογισμού του εγγυημένου ποσού το μεγαλύτερο σε ηλικία ανήλικο μέλος λογίζεται ως ενήλικας.

 

Σε ποιους Δήμους εφαρμόζεται το πρόγραμμα;
 

Σε όλους τους Δήμους της Χώρας.
 

Με ποια κριτήρια εντάσσονται οι δικαιούχοι;


Οι Δικαιούχοι (νοικοκυριά) θα μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα εφόσον πληρούν ταυτόχρονα 3 κριτήρια :
 

Σύνθεση νοικοκυριού Εξαμηνιαίο
εισόδημα
Μηνιαίο
Εισόδημα
Όριο αξίας
ακινήτων
Αντικειμενική
δαπάνη κινητών
(αυτοκίνητα)

Χρηματοοικονομικά
περιουσιακά στοιχεία
(καταθέσεις)
  
Μονοπρόσωπο νοικοκυριό

 

1.200 € 200 € 90.000 € 6.000 € 7.200 €


 Νοικοκυριό που αποτελείται από δύο
 ενήλικες ή μονογονεϊκό νοικοκυριό με ένα
 ανήλικο μέλος
 

1.800 € 300 € 105.000 € 6.000 € 10.800 €


 Νοικοκυριό που αποτελείται από δύο
 ενήλικες και ένα ανήλικο μέλος ή
 μονογονεϊκό νοικοκυριό με δύο ανήλικα
 μέλη
 

2.100 € 350 € 120.000 € 6.000 € 12.600 €


 Νοικοκυριό που αποτελείται από τρεις
 ενήλικες ή δύο ενήλικες και δύο ανήλικα
 μέλη ή μονογονεϊκό νοικοκυριό με τρία
 ανήλικα μέλη
 

2.400 € 400 € 135.000 € 6.000 € 14.400 €


 Νοικοκυριό που αποτελείται από τρεις
 ενήλικες και ένα ανήλικο μέλος ή δύο
 ενήλικες και τρία ανήλικα μέλη ή
 μονογονεϊκό νοικοκυριό με τέσσερα
 ανήλικα μέλη
 

2.700 € 450 € 150.000 € 6.000 € 16.200 €


 Νοικοκυριό που αποτελείται από τέσσερις
 ενήλικες ή δύο ενήλικες και τέσσερα   
 
ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκό νοικοκυριό
 με τέσσερα ανήλικα μέλη
 

3.000 € 500 € 150.000 € 6.000 € 18.000 €


Έννοιες νοικοκυριού

 

Μονοπρόσωπο νοικοκυριό:
Kάθε ενήλικο άτομο, το οποίο διαμένει μόνο του σε κατοικία και δεν εμπίπτει στην κατηγορία ενηλίκων έως 25 ετών, που
φοιτούν σε πανεπιστημιακές σχολές ή σχολεία ή ινστιτούτα επαγγελματικής εκπαίδευσης ή κατάρτισης της ημεδαπής ή αλλοδαπής.

 

Πολυπρόσωπο νοικοκυριό:
Όλα τα άτομα, τα οποία διαμένουν κάτω από την ίδια στέγη. Δύναται να απαρτίζεται και από φιλοξενούμενα άτομα ή φιλοξενούμενη
οικογένεια, υπό την προϋπόθεση ότι η φιλοξενία έχει δηλωθεί στην τελευταία εκκαθαρισμένη φορολογική δήλωση.
Στο πολυπρόσωπο νοικοκυριό εντάσσονται και τα ενήλικα τέκνα έως 25 ετών που φοιτούν σε πανεπιστημιακές σχολές
ή σχολεία ή ινστιτούτα επαγγελματικής εκπαίδευσης ή κατάρτισης, ανεξαρτήτως του τόπου διαμονής τους. 
 

Άστεγοι:
Όσοι διαβιούν στο δρόμο ή σε ακατάλληλα καταλύματα, με την προϋπόθεση ότι έχουν καταγραφεί από τις κοινωνικές υπηρεσίες
των Δήμων ή κάνουν χρήση των υπηρεσιών Ανοικτών Κέντρων Ημέρας Αστέγων, που λειτουργούν στους Δήμους.

 

 

Συντάκτης
Κλεάνθης Δημ. Δικαίος
Λογιστής - Φοροτεχνικός

Πηγές :  Ν.4389/2016 , Ν.4445/2016

 

   

Ρωτήστε μας για περισσότερες λεπτομέρειες
 

  

                                                              
Διαβάστε επίσης στο
site μας:
 

                 

                 

 

top page

 

 

     K.Dikaios - Οικονομικοί Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Αρχική : Προφίλ : Παροχές : Εξοπλισμός : Χρήσιμα : Ενημέρωση : Επικοινωνία