Λογιστικά  -  Φοροτεχνικά  -  Εργατικά  -  Δηλώσεις  -  Μηχανοργάνωση

Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο

 

 

 

 

  Βρίσκεστε Εδώ :   Αρχική  >  Ενημέρωση  >  Γενικά θέματα  >  Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο


Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο ( Κ.Ο.Τ.)
 


Τι είναι
;

Το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (Κ.Ο.Τ.) είναι ένα νέο προνοιακό πρόγραμμα
για την καταπολέμηση της ενεργειακής φτώχειας στη χώρα.


 

Καθιερώνονται 2 κατηγορίες ΚΟΤ

Α. Στην πρώτη κατηγορία υπάγονται όσοι πληρούν τα κριτήρια λήψης Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ).
    Αυτοί θα έχουν έκπτωση στην τιμή του ρεύματος (ανταγωνιστικό τιμολόγιο) 75 ευρώ/MWh και απαλλαγή από χρεώσεις
    χρήσης δικτύου (ΔΕΔΔΗΕ) και διανομής (ΑΔΜΗΕ). Στο σύνολο του τιμολογίου εκτιμάται ότι η έκπτωση φτάνει το 70%.

 

Β. Στη δεύτερη κατηγορία υπάγονται όσοι πληρούν κριτήρια αντίστοιχα με εκείνα που ορίστηκαν για τη λήψη κοινωνικού
    μερίσματος. Σε αυτή την περίπτωση η έκπτωση στην τιμή του ρεύματος είναι 45 ευρώ/MWh, με αποτέλεσμα στο σύνολο
    του τιμολογίου η έκπτωση να διαμορφώνεται περί του 35%.
 

Με ποια κριτήρια εντάσσονται οι δικαιούχοι;

(Α) κατηγορία

Οι Δικαιούχοι (νοικοκυριά) της (Α) κατηγορίας θα μπορούν να ενταχθούν εφόσον πληρούν τα εξής κριτήρια :
 

Σύνθεση  νοικοκυριού Εισόδημα έως 6 μήνες
πριν από την υποβολή της αίτησης
Όριο  αξίας  ακινήτων


 Μονοπρόσωπο νοικοκυριό
 

1.200 € 90.000 €


 Μονογονεϊκό νοικοκυριό + 1 ανήλικος
 ή  2 ενήλικοι
 

1.800 € 105.000 €


 Μονογονεϊκό νοικοκυριό + 2 ανήλικοι
 ή  2
ενήλικοι + 1 ανήλικος
 

2.100 € 120.000 €


 Μονογονεϊκό νοικοκυριό + 3 ανήλικοι
 ή  2
ενήλικοι + 2 ανήλικοι
 ή  3
ενήλικοι
 

2.400 € 135.000 €


 Μ
ονογονεϊκό νοικοκυριό + 4 ανήλικοι
 ή  2
ενήλικοι + 3 ανήλικοι
 ή  3
ενήλικοι + 1 ανήλικος
 

2.700 € 150.000 €


 Μονογονεϊκό νοικοκυριό + 5 ανήλικοι
 ή  2
ενήλικοι + 4 ανήλικοι
 ή  3
ενήλικοι + 2 ανήλικοι
 ή  4
ενήλικοι
 

3.000 € 150.000 €

 

(Β) κατηγορία


Οι Δικαιούχοι (νοικοκυριά) της (Β) κατηγορίας θα μπορούν να ενταχθούν εφόσον πληρούν τα εξής κριτήρια :
 

Σύνθεση  νοικοκυριού Ετήσιο  εισόδημα Όριο  αξίας  ακινήτων


 Μονοπρόσωπο νοικοκυριό
 

9.000 € 120.000 €


 Μονογονεϊκό νοικοκυριό + 1 ανήλικος
 ή  2 ενήλικοι
 

13.500 € 135.000 €


 Μονογονεϊκό νοικοκυριό + 2 ανήλικοι
 ή  2
ενήλικοι + 1 ανήλικος
 

15.750 € 150.000 €


 Μονογονεϊκό νοικοκυριό + 3 ανήλικοι
 ή  2
ενήλικοι + 2 ανήλικοι
 ή  3
ενήλικοι
 

18.000 € 165.000 €


 Μ
ονογονεϊκό νοικοκυριό + 4 ανήλικοι
 ή  2
ενήλικοι + 3 ανήλικοι
 ή  3
ενήλικοι + 1 ανήλικος
 

24.750 € 180.000 €


 Μονογονεϊκό νοικοκυριό + 5 ανήλικοι
 ή  2
ενήλικοι + 4 ανήλικοι
 ή  3
ενήλικοι + 2 ανήλικοι
 ή  4
ενήλικοι
 

27.000 € 180.000 €


Έννοιες νοικοκυριού

 

Μονοπρόσωπο νοικοκυριό:
Kάθε ενήλικο άτομο, το οποίο διαμένει μόνο του σε κατοικία και δεν εμπίπτει στην κατηγορία ενηλίκων έως 25 ετών, που
φοιτούν σε πανεπιστημιακές σχολές ή σχολεία ή ινστιτούτα επαγγελματικής εκπαίδευσης ή κατάρτισης της ημεδαπής ή αλλοδαπής.

 

Πολυπρόσωπο νοικοκυριό:
Όλα τα άτομα, τα οποία διαμένουν κάτω από την ίδια στέγη. Δύναται να απαρτίζεται και από φιλοξενούμενα άτομα ή φιλοξενούμενη
οικογένεια, υπό την προϋπόθεση ότι η φιλοξενία έχει δηλωθεί στην τελευταία εκκαθαρισμένη φορολογική δήλωση.
Στο πολυπρόσωπο νοικοκυριό εντάσσονται και τα ενήλικα τέκνα έως 25 ετών που φοιτούν σε πανεπιστημιακές σχολές
ή σχολεία ή ινστιτούτα επαγγελματικής εκπαίδευσης ή κατάρτισης, ανεξαρτήτως του τόπου διαμονής τους. 
 

Άστεγοι:
Όσοι διαβιούν στο δρόμο ή σε ακατάλληλα καταλύματα, με την προϋπόθεση ότι έχουν καταγραφεί από τις κοινωνικές υπηρεσίες
των Δήμων ή κάνουν χρήση των υπηρεσιών Ανοικτών Κέντρων Ημέρας Αστέγων, που λειτουργούν στους Δήμους.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ

Οι αιτήσεις γίνονται κάθε χρόνο, μέσα σε 30 ημέρες από τη λήξη των ετήσιων φορολογικών δηλώσεων.

 

Για υποβολή αίτησης στο Κ.Ο.Τ. πιέστε  ΕΔΩ

 

Συντάκτης
Κλεάνθης Δημ. Δικαίος
Λογιστής-Φοροτεχνικός Σύμβουλος

Πηγές :  Απόφαση Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας

 

   

Ρωτήστε μας για περισσότερες λεπτομέρειες
 

  

                                                              
Διαβάστε επίσης στο
site μας:
 

                 

                 

 

top page

 

 

     K.Dikaios - Οικονομικοί Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Αρχική : Προφίλ : Παροχές : Εξοπλισμός : Χρήσιμα : Ενημέρωση : Επικοινωνία