Λογιστικά  -  Φοροτεχνικά  -  Εργατικά  -  Δηλώσεις  -  Μηχανοργάνωση

Αγίου Δημητρίου 151 , Άγιος Δημήτριος - Αττικής   τ.κ. 173 43    Τηλ.: 210 97 65 160    Fax : 210 97 65 109    e-mail: info@kdikaios.gr

 

 

 

 


[
Επιστροφή ]


Εισοδήματα Χρήσης : 2013

ΚΛΙΜΑΚΕΣ  ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ  ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ  ΦΥΣΙΚΩΝ & ΝΟΜΙΚΩΝ  ΠΡΟΣΩΠΩΝ

        
        •
 on line εργαλείο υπολογισμού φόρου έτους 2013  Επέλεξε από τα παρακάτω 

 
1.  Φορολογικοί συντελεστές Μισθωτών και συνταξιούχων
2.  Φορολογικοί συντελεστές φυσικών προσώπων από εκμίσθωση ακινήτων
3.  Φορολογικοί συντελεστές Ελεύθερων επαγγελματιών - ατομικών επιχειρήσεων
4.  Φορολογικοί συντελεστές ΝΕΩΝ Ελεύθ.επαγγελματιών - ατομικών επιχειρήσεων
5.  Φορολογικοί συντελεστές εταιρειών : ΟΕ - ΕΕ με βιβλία Β' κατηγορίας
6.  Φορολογικοί συντελεστές εταιρειών : ΟΕ - ΕΕ με βιβλία Γ' κατηγορίας
7.  Φορολογικοί συντελεστές εταιρειών : ΑΕ - ΕΠΕ - ΙΚΕ
8.  Παρακρατήσεις φόρων επαγγελματιών και νομικών προσώπων


 

ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ & ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ

Κλιμάκιο
εισοδήματος (ευρώ)

Φορολογικός συντελεστής
%

Φόρος
κλιμακίου
(ευρώ)

Σύνολο

Εισοδήματος (ευρώ)

Φόρου (ευρώ)

25.000

22%

5.500

25.000

5.550

17.000

32%

5.440

42.000

10.940

Άνω των 42.000

42%

     

Εισόδημα από το πρώτο
euro
 
     

Αξιωματικοί Εμπορικού Ναυτικού
 
15%      

Κατώτερο πλήρωμα Ε.Ν.
 
10%      


Ο φόρος που προκύπτει με βάση την κλίμακα μειώνεται :

α)  Για εισόδημα μέχρι 21.000 ευρώ κατά 2.100 ευρώ.
     Εφόσον ο φόρος που προκύπτει είναι μικρότερος των 2.100 ευρώ το ποσό της μείωσης περιορίζεται στο ποσό του φόρου.

β) Για εισόδημα πάνω από 21.000 ευρώ το ποσό της μείωσης περιορίζεται κατά 100 ευρώ ανά 1.000 ευρώ εισοδήματος
    και μέχρι εξαντλήσεως του ποσού των 2.100 ευρώ.

  Για να διατηρηθεί ακέραιο το ποσό της μείωσης θα πρέπει να προσκομίσεις αποδείξεις καταναλωτικών αγαθών.
 
 
Στις πιο πάνω δαπάνες δεν περιλαμβάνονται ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψής, η καταβαλλόμενη διατροφή και οι δωρεές,
  οι
δαπάνες για την απόκτηση περιουσιακών στοιχείων που αναφέρονται στο άρθρο 41,
  οι
δαπάνες ύδρευσης, αποχέτευσης, ηλεκτρισμού και τηλεπικοινωνιών γενικά, καθώς και οι δαπάνες εισιτηρίων κάθε είδους μεταφορικών μέσων.

 
Το ποσό των αποδείξεων που απαιτείται να προσκομισθούν, ορίζεται σε ποσοστό  25%  μέχρι 42.000 ευρώ δηλούμενου
ατομικού εισοδήματος.
 
Οι δαπάνες που έχουν πραγματοποιηθεί υπολογίζονται αθροιστικά και για τους δύο συζύγους μόνον εφόσον έχουν περιληφθεί στην εμπρόθεσμη δήλωση
  και επιμερίζονται μεταξύ των συζύγων ανάλογα με το δηλούμενο και φορολογούμενο σύμφωνα με την κλίμακα της παραγράφου αυτή ατομικό εισόδημα της
  εμπρόθεσμης
δήλωσής τους.

  Αν το ποσό των προσκομιζόμενων αποδείξεων δαπανών υπολείπεται του απαιτούμενου ποσού, επί της διαφοράς επιβάλλεται πρόσθετος φόρος 22%.

  Το ποσό του φόρου που προκύπτει μειώνεται κατά ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%)

  α) Των εξόδων ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης του φορολογουμένου και των λοιπών προσώπων που τον βαρύνουν κατά το μέρος που δεν
      καλύπτονται από  ασφαλιστικά ταμεία ή και ασφαλιστικές εταιρείες. Το ποσό της μείωσης δεν μπορεί να υπερβεί τις τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ.
 

  Αναλυτικότερα οι αποδείξεις που πρέπει να μαζεύουν φέτος τα νοικοκυριά είναι:

- Αποδείξεις από σούπερ μάρκετ, φούρνους, ζαχαροπλαστεία, περίπτερα, μίνι μάρκετ
- Εστιατόρια, καφετέριες, καφενεία, μπαρ, νυχτερινά κέντρα διασκέδασης
- Αγορά επίπλων
- Αγορά ηλεκτρικών συσκευών
- Δαπάνες για τη συντήρηση κατοικιών
- Αγορές ενδυμάτων, υποδημάτων, καλλυντικών και άλλων ειδών
- Αγορές βιβλίων, περιοδικών
- Αγορά βενζίνης
- Εισιτήρια για κινηματογράφους και θέατρα
- Αποδείξεις διαμονής σε ξενοδοχεία
- Δίδακτρα από φροντιστήρια
- Αποδείξεις για αμοιβές σε υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους και άλλους επαγγελματίες
- Αποδείξεις από ταξί
 
 
Δεν περιλαμβάνονται :

- Δαπάνες ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης, η καταβαλλόμενη διατροφή, οι δωρεές και οι δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων.
-
Δαπάνες για το πετρέλαιο θέρμανσης, το φυσικό αέριο και τις υπηρεσίες κοινοχρήστων
- Α
ποδείξεις για έξοδα τηλεφωνίας, του ενοικίου που πληρώνει ο φορολογούμενος για την κύρια κατοικία ή τα παιδιά του που σπουδάζουν σε άλλη πόλη.
 

  Όλα τα ανωτέρω ισχύουν μόνο για μισθωτούς και συνταξιούχους.

top page

 

 

Συντελεστές Φορολογίας Εισοδήματος φυσικών προσώπων από εκμίσθωση ακινήτων

Κλιμάκιο
εισοδήματος (ευρώ)

Φορολογικός συντελεστής
%

Φόρος
κλιμακίου
(ευρώ)

Σύνολα  Εισοδήματος (ευρώ)

Σύνολα  Φόρου    (ευρώ)

12.000

10%

1.200

12.000

1.200

Άνω των 12.000

33%

     


Το ακαθάριστο εισόδημα από ακίνητα υποβάλλεται και σε συμπληρωματικό Φόρο ως εξής :

  1,5 %  ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΕΩΣ 300 Τ.Μ.

     3 %  ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΝΩ 300 Τ.Μ.

     3 %  ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ
 

 

top page

 

 

Συντελεστές Φορολογίας Εισοδήματος  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ

Κλιμάκιο
εισοδήματος (ευρώ)

Φορολογικός συντελεστής
%

Φόρος
κλιμακίου
(ευρώ)

Σύνολα  Εισοδήματος (ευρώ)

Σύνολα  Φόρου    (ευρώ)

50.000

26%

13.000

50.000

13.000

Άνω των 50.000

33%

     
 

 

     

top page

 

 

Συντελεστές Φορολογίας Εισοδήματος  ΝΕΩΝ  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ

Κλιμάκιο
εισοδήματος (ευρώ)

Φορολογικός συντελεστής
%

Φόρος
κλιμακίου
(ευρώ)

Σύνολα  Εισοδήματος (ευρώ)

Σύνολα  Φόρου    (ευρώ)

10.000

13%

1.300

10.000

1.300

40.000

26%

10.400 50.000 11.700
Άνω των 50.000

33%

     

Νέοι ελεύθεροι επαγγελματίες ή ατομικές επιχειρήσεις θεωρούνται :
Όσοι έχουν κάνει
έναρξη εργασιών την 1.1.2013 και για τα 3 πρώτα έτη λειτουργίας τους.

top page

 

                                    ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ  ΝΟΜΙΚΩΝ  ΠΡΟΣΩΠΩΝ

 

Ο.Ε.- Ε.Ε.- Μη κερδοσκοπικές - Κοινοπραξίες  με απλογραφικά βιβλία (Β'κατηγορίας)

Κλιμάκιο
εισοδήματος (ευρώ)

Φορολογικός συντελεστής
%

Φόρος
κλιμακίου
(ευρώ)

Σύνολα  Εισοδήματος (ευρώ)

Σύνολα  Φόρου    (ευρώ)

50.000

26%

13.000

50.000

13.000

Άνω των 50.000

33%

     
 

 

     

top page

 

 

Ο.Ε.- Ε.Ε.- Μη κερδοσκοπικές - Κοινοπραξίες  με διπλογραφικά βιβλία (Γ'κατηγορίας)
26% Ο.Ε. - Ε.Ε.
26% Ημεδαπά και αλλοδαπά νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα
26% Αστικές κερδοσκοπικές ή μη εταιρίες, οι συμμετοχικές ή αφανείς, κοινοπραξίες
   

top page

 

 

Συντελεστές Φορολογίας Εισοδήματος
Α.Ε. - Ε.Π.Ε. - Ι.Κ.Ε. - Συνεταιρισμών - Αλλοδαπών εταιρειών

26%

Ανώνυμες Εταιρείες

26% Ανώνυμες Εταιρείες εισηγμένες στο Χρηματιστήριο
26% Ε.Π.Ε.
26% Ι.Κ.Ε. - Συνεταιρισμοί - Αλλοδαπές εταιρείες
10% Διανεμόμενα κέρδη

(Με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης των δικαιούχων)

top page

 

 

Συντελεστές Παρακράτησης Φόρου

40%

Αμοιβές Δ.Σ.  (Άρθρο 54 και άρθρο 55 παρ. 1α  Κ.Φ.Ε.)

40% Αμοιβές εταίρων Ε.Π.Ε. (Άρθρο 28 παρ. 3 περίπτ. ΣΤ'  Κ.Φ.Ε.)
3% Εργολάβων τεχνικών έργων  (Άρθρο 55 παρ. 1β Κ.Φ.Ε.)
20% Ελεύθερων επαγγελμάτων  (Άρθρο 58 Κ.Φ.Ε.)

 

top page

 

 

     Σχεδιασμός & Ανάπτυξη: K.Dikaios Αρχική : Προφίλ : Παροχές : Εξοπλισμός : Χρήσιμα : Ενημέρωση : Επικοινωνία