Λογιστικά  -  Φοροτεχνικά  -  Εργατικά  -  Δηλώσεις  -  Μηχανοργάνωση

ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ,  ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ   ΕΣΠΑ - ΟΑΕΔ

 

 

 

 

  Βρίσκεστε Εδώ :   Αρχική  >  Ενημέρωση  >  Προγράμματα επιδοτήσεων  >  Επιδοτήσεις ΕΣΠΑ-ΟΑΕΔ


 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

06-04-2016


Αιτήσεις ηλεκτρονικά, από πιστοποιημένους χρήστες

 

    Έναρξη :
 

 08 Απριλίου 2016

Λήξη :

 18 Απριλίου 2016


 

 <<Πρόγραμμα κοινωφελούς χαρακτήρα σε επιβλέποντες φορείς, για 413 θέσεις πλήρους απασχόλησης>>

     Κωδικός δράσης : 10

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΑΕΔ 6/4/2016

 

Σήμερα στις 6/04/2016 εκδόθηκε η Δημόσια Πρόσκληση Νο 3/2016 που αφορά στη

διαδικασία προσλήψεων προσωπικού για την προώθηση της απασχόλησης μέσω

προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, σε Επιβλέποντες Φορείς του Υπουργείου

Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων. Η Δημόσια Πρόσκληση αφορά στη δημιουργία 413

θέσεων πλήρους απασχόλησης, μέσω της πρόσληψης προσωπικού, για χρονικό

διάστημα πέντε (5) μηνών, σε Επιβλέποντες Φορείς του Υπουργείου Αγροτικής

Ανάπτυξης & Τροφίμων.

Η διαδικασία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους,

εγγεγραμμένους ανέργους στο μητρώο του ΟΑΕΔ, ηλικίας 18 ετών και άνω, ξεκινά από

τις 10 π.μ. της 8ης -04 - 2016 και λήγει στις 12 μ.μ. της 18ης -04 - 2016.

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται αποκλειστικά μέσω του διαδικτύου.

Δικαίωμα υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία κατάρτισης του

Πίνακα Κατάταξης Ανέργων για την προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων

κοινωφελούς χαρακτήρα έχουν μόνο οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων

του Ο.Α.Ε.Δ., και ανήκουν σε μία τουλάχιστον από τις κατηγορίες, ως κατωτέρω:
 

1. Εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη οικογενειών στις

    οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα

    μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.

2. Εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη μονογονεϊκών

    οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς.

3. Εγγεγραμμένοι μακροχρόνια άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.

4. Άνεργοι πτυχιούχοι ΑΕΙ πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα, εγγεγραμμένοι

    στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, για την κάλυψη θέσεων με βάση τα τυπικά τους προσόντα.

5. Εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ άνω των 29 ετών.

6. Εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων ΑμεΑ του ΟΑΕΔ.

 

 

   

Ρωτήστε μας για περισσότερες λεπτομέρειες
 

  
 

                 

 

top page

 

 

     K.Dikaios - Οικονομικοί Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Αρχική : Προφίλ : Παροχές : Εξοπλισμός : Χρήσιμα : Ενημέρωση : Επικοινωνία