Λογιστικά  -  Φοροτεχνικά  -  Εργατικά  -  Δηλώσεις  -  Μηχανοργάνωση

ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ,  ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ   ΕΣΠΑ - ΟΑΕΔ

 

 

 

 

  Βρίσκεστε Εδώ :   Αρχική  >  Ενημέρωση  >  Προγράμματα επιδοτήσεων  >  Επιδοτήσεις ΕΣΠΑ-ΟΑΕΔ


 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

02-08-2016


Αιτήσεις ηλεκτρονικά, από πιστοποιημένους χρήστες

 

    Έναρξη :
 

 22 Αυγούστου 2016

Λήξη :

 Μέχρι εξάντλησης των θέσεων


 

 <<Πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας για ανέργους ηλικίας 18 - 29 ετών>>

     Κωδικός δράσης : 11


    

 

Ωφελούμενοι

  Άνεργοι από 18 έως 29 ετών, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, να έχουν περάσει
                                                  από τη διαδικασία της Εξατομικευμένης Προσέγγισης και να έχουν
                                                  συντάξει Ατομικό Σχέδιο Δράσης.
 

Οικονομικά
στοιχεία

Ο ΟΑΕΔ αποζημιώνει τους ασκούμενους ως εξής :

  Για ανέργους ηλικίας 18-24 ετών, ημερήσια αποζημίωση 18

  Για ανέργους ηλικίας 25-29 ετών, ημερήσια αποζημίωση 21

Ο ΟΑΕΔ θα παρέχει και ασφαλιστική κάλυψη.

 

Ωράριο
εργασίας

  Η εργασιακή εμπειρία ορίζεται στις 6 ώρες ημερησίως για 5 ημέρες την εβδομάδα
    (Δευτέρα έως Παρασκευή

 

Διάρκεια

  Η συνολική διάρκεια της επιχορήγησης είναι 4 μήνες

 

Προϋποθέσεις
ανέργων

  Στο πρόγραμμα δικαιούνται να συμμετάσχουν νέοι από 18 έως 29 ετών εγγεγραμμένοι στα μητρώα
    ανέργων του ΟΑΕΔ, να έχουν περάσει από τη διαδικασία της Εξατομικευμένης Προσέγγισης και να
    έχουν συντάξει Ατομικό Σχέδιο Δράσης.

  Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την εγγραφή των νέων στο Μητρώο
     Ανέργων του ΟΑΕΔ και την έκδοση του δελτίου Ανεργίας είναι τα ακόλουθα:

  Το τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογίας εισοδήματος, ή ελλείψει αυτού, αντίγραφο
     κατατεθειμένης δήλωσης φορολογίας εισοδήματος – Ε1. Οι άνεργοι που εμφανίζονται ως εξαρτώμενα
     μέλη θα προσκομίζουν το τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογίας εισοδήματος ή το Ε1 του
     ατόμου του οποίου τελούν υπό την προστασία καθώς και παραστατικό μέσω του οποίου δηλώνεται
     η άρση του λόγου εξάρτησης, όπου αυτό απαιτείται.

  Λογαριασμός ΔΕΚΟ ή εταιρείας σταθερής / κινητής τηλεφωνίας ή αντίγραφο συμφωνητικού μίσθωσης
     κατοικίας, κατατεθειμένου στην αρμόδια ΔΟΥ.

  Παραστατικό ταυτοπροσωπίας σε ισχύ (Δελτίο Ταυτότητας, Διαβατήριο).

  Επίσημο έγγραφο από το οποίο θα προκύπτει ο ΑΜΚΑ.

  Άδεια διαμονής ή εργασίας προκειμένου περί ανέργων πολιτών υπηκόων τρίτων χωρών.


  

 

Προϋποθέσεις
επιχειρήσεων

  Στο πρόγραμμα δικαιούνται να συμμετάσχουν επιχειρήσεις που στο χρονικό διάστημα 30 ημερών
   
πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησής τους δεν είχαν προβεί σε μειώσεις προσωπικού λόγω
    καταγγελίας σύμβασης (απόλυση χωρίς αντικατάσταση προσωπικού)
.

  Κάθε επιχείρηση μπορεί να προσλάβει από 1 έως και 10 ασκούμενους ανάλογα με το προσωπικό
    που απασχολεί.
    Εάν απασχολεί 0-3 άτομα, προσλαμβάνει 1 ασκούμενο
    Εάν απασχολεί 4-9 άτομα, προσλαμβάνει 2 ασκούμενους
    Εάν απασχολεί 10-19 άτομα, προσλαμβάνει 3 ασκούμενους
    Εάν απασχολεί 20-30 άτομα, προσλαμβάνει 5 ασκούμενους
    Εάν απασχολεί 31-50 άτομα, προσλαμβάνει 8 ασκούμενους

    Εάν απασχολεί 50 και άνω άτομα, προσλαμβάνει 10 ασκούμενους

 

 

   

Ρωτήστε μας για περισσότερες λεπτομέρειες
 

  
 

                 

 

top page

 

 

     K.Dikaios - Οικονομικοί Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Αρχική : Προφίλ : Παροχές : Εξοπλισμός : Χρήσιμα : Ενημέρωση : Επικοινωνία