Λογιστικά  -  Φοροτεχνικά  -  Εργατικά  -  Δηλώσεις  -  Μηχανοργάνωση

Ηλεκτρονικές συναλλαγές και «πλαστικό» χρήμα

 

 

 

 

  Βρίσκεστε Εδώ :   Αρχική  >  Ενημέρωση  >  Φορολογικά-Δηλώσεις  >  Ηλεκτρονικές συναλλαγές


Αφορολόγητο και πλαστικό χρήμα : τι πρέπει να κάνετε και τι να προσέξετε...

                           

Ηλεκτρονικές συναλλαγές και πλαστικό χρήμα


Ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής

Ενδεικτικά άλλα όχι περιοριστικά :

χρεωστικές κάρτες, πιστωτικές κάρτες, προπληρωμένες κάρτες, τραπεζικό έμβασμα, πληρωμή μέσω λογαριασμού πληρωμών,
χρήση ηλεκτρονικού πορτοφολιού, 
e-banking, mobile banking  κ.λ.π.

 

Μειώσεις φόρου μέσω ηλεκτρονικών συναλλαγών από 1/1/2020

Για να διατηρηθεί το αφορολόγητο στο εισόδημα που προέρχεται από :
μισθούς, συντάξεις, επιχειρηματική δραστηριότητα και από ακίνητη περιουσία,
απαιτείται να πραγματοποιηθούν δαπάνες απόκτησης αγαθών και υπηρεσιών με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής,
σε ποσοστό 30% του πραγματικού εισοδήματος και μέχρι 20.000 ευρώ δαπανών.
 


Εισόδημα (ευρώ)
 

Ποσοστό ελάχιστης δαπάνης με ηλεκτρονική συναλλαγή


Πραγματικό εισόδημα
 

30% επί του πραγματικού εισοδήματος

ανώτερο ποσό δαπανών 20.000 €


Η επιβάρυνση στο φόρο εισοδήματος υπολογίζεται με 2 τρόπους

1. Σε περίπτωση που το ποσό των δαπανών με ηλεκτρονικές συναλλαγές είναι μεγαλύτερο από το 20% του εισοδήματος,
    το πέναλτι είναι ίσο με
τη θετική διαφορά μεταξύ του απαιτούμενου και του δηλωθέντος ποσού δαπανών,
    πολλαπλασιαζόμενη με συντελεστή 11%.

2. Σε περίπτωση που το ποσό των δαπανών με ηλεκτρονικές συναλλαγές είναι μικρότερο από το 20% του εισοδήματος,
    το πέναλτι είναι ίσο με το άθροισμα 2 διαφορετικών υπολογισμών :

    2Α.  του ποσού που προκύπτει από τη θετική διαφορά μεταξύ του 20% του εισοδήματος και του δηλωθέντος ποσού δαπανών,
           πολλαπλασιαζόμενη με συντελεστή 22%,

    2Β.  και του ποσού που προκύπτει από τη θετική διαφορά μεταξύ του 20% του εισοδήματος και του απαιτούμενου ποσού δαπανών,
           πολλαπλασιαζόμενη με συντελεστή 11%.

Αν δεν καλύπτεται το ελάχιστο απαιτούμενο ποσό της παραπάνω κλίμακας, τότε ο φόρος προσαυξάνεται
κατά το ποσό που προκύπτει από τη θετική διαφορά μεταξύ του απαιτούμενου και του δηλωθέντος ποσού,
πολλαπλασιαζόμενης με συντελεστή 22%.

 

Κατηγορίες αποδείξεων

Ομάδα 1 (Διατροφή και μη αλκοολούχα ποτά).

Ομάδα 2 (Αλκοολούχα ποτά και  καπνός).

Ομάδα 3 (Ένδυση και υπόδηση).

Ομάδα 4 (Στέγαση), εξαιρουμένων των ενοικίων.

Ομάδα 5 (Διαρκή αγαθά, είδη νοικοκυριού και υπηρεσίες).

Ομάδα 7 (Μεταφορές), εξαιρουμένης της δαπάνης για τέλη κυκλοφορίας και της αγοράς οχημάτων, πλην των ποδηλάτων.

Ομάδα 8 (Επικοινωνίες).

Ομάδα 9 (Αναψυχή, πολιτιστικές δραστηριότητες), εξαιρουμένης της αγοράς σκαφών, αεροπλάνων και αεροσκαφών.  

Ομάδα 10 (Εκπαίδευση).

Ομάδα 11 (Ξενοδοχεία, καφέ, εστιατόρια).  

Ομάδα 12 (Άλλα αγαθά και υπηρεσίες).

 

Πατήστε εδώ για Αναλυτικό πίνακα καταναλωτικών αγαθών και υπηρεσιών

 

Κατηγορίες φορολογουμένων που εξαιρούνται από την προσκόμιση αποδείξεων
 

Οι φορολογούμενοι που έως τις 31/12 εκάστοτε έτους έχουν συμπληρώσει το 70ό έτος της ηλικίας τους.

Τα άτομα με ποσοστό αναπηρίας ογδόντα τοις εκατό (80%) και άνω.

Όσοι βρίσκονται σε δικαστική συμπαράσταση.

Οι φορολογικοί κάτοικοι αλλοδαπής, που υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης στην Ελλάδα.

Δημόσιοι λειτουργοί και δημόσιοι υπάλληλοι που υπηρετούν στο εξωτερικό.

Ανήλικοι που υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος και φορολογούνται
   με την κλίμακα των μισθωτών και συνταξιούχων.

Φορολογούμενοι που κατοικούν μόνιμα σε χωριά με πληθυσμό έως 500 κατοίκους και σε νησιά με πληθυσμό κάτω των 3.100
   κατοίκων, σύμφωνα με την τελευταία απογραφή, εκτός αν πρόκειται για τουριστικούς τόπους.

Οι φορολογούμενοι που είναι δικαιούχοι Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ).

Οι υπηρετούντες την υποχρεωτική στρατιωτική τους θητεία.

Οι φορολογούμενοι που βρίσκονται σε κατάσταση μακροχρόνιας νοσηλείας (πέραν των 6 μηνών).

Όσοι διαμένουν σε οίκο ευγηρίας και σε ψυχιατρικό κατάστημα.

Οι φυλακισμένοι.

 

Διευκρινήσεις

Το ποσό των δαπανών δηλώνεται ατομικά από κάθε σύζυγο ή από κάθε μέρος συμφώνου συμβίωσης.
Σε περίπτωση που καλύπτεται το απαιτούμενο ποσό δαπανών από οποιονδήποτε εκ των δυο συζύγων
ή μερών συμφώνου συμβίωσης, το τυχόν πλεονάζον ποσό δύναται κατά την εκκαθάριση να μεταφερθεί
στον άλλο σύζυγο ή στο άλλο μέρος συμφώνου συμβίωσης για τυχόν κάλυψη του ελάχιστου απαιτούμενου ποσού δαπανών.

 

Όριο συναλλαγών για υποχρεωτική χρήση ηλεκτρονικών μέσων

500 ευρώ (με ΦΠΑ) το ύψος των συναλλαγών μεταξύ καταναλωτών και επιχειρήσεων πάνω από το οποίο οι συναλλαγές πραγματοποιούνται αποκλειστικά με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής.

Προσοχή: ισχύει από 22.12.2016

 

••••••••••••••••  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  ••••••••••••••••

 

Οι επιχειρήσεις ενημερώνουν τους καταναλωτές σχετικά με την αποδοχή καρτών και μέσων πληρωμής
του συστήματος καρτών πληρωμής, με σαφή τρόπο που δεν επιδέχεται παρερμηνείας.
Οι πληροφορίες αυτές πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς στην είσοδο του καταστήματος και στο ταμείο.

(Υπόδειγμα παρακάτω)


Το κατάστημα διαθέτει

εγκεκριμένο τερματικό

 αποδοχής
καρτών  POS


 

 

 

Οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να δηλώνουν μέσω του TAXISNET  τους συνεργαζόμενους παρόχους υπηρεσιών
πληρωμών (π.χ. τράπεζα), διαμέσου των οποίων αποδέχονται ηλεκτρονικές πληρωμές.
 

Δείτε εδώ πως πρέπει να δηλωθούν οι επαγγελματικοί λογαριασμοί


 

Δείτε εδώ τους κωδικούς δραστηριότητας υπόχρεων σε POS


Τα υποκείμενα σε φόρο φυσικά και νομικά πρόσωπα υποχρεούνται να διαβιβάζουν ηλεκτρονικά σε βάση δεδομένων
της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, τα δεδομένα των εκδιδόμενων λογιστικών αρχείων - στοιχείων,
ανεξαρτήτως της μεθόδου έκδοσης αυτών.


Σημαντική
Επισήμανση :

Η χρήση ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής δεν απαλλάσσει τις επιχειρήσεις από την υποχρέωση έκδοσης αποδείξεων.


Δαπάνες μισθοδοσίας


Από 22-12-2016
οι δαπάνες στο πλαίσιο της εργασιακής σχέσης δεν αναγνωρίζονται εφόσον
η τμηματική ή ολική εξόφληση δεν έχει πραγματοποιηθεί με ηλεκτρονικό μέσο.

Ενδεικτικά οι δαπάνες είναι:
μισθοδοσία προσωπικού, αμοιβές διευθυντών, μελών Δ.Σ., αμοιβές όσων εργάζονται με μπλοκάκι.

 

 

   Μεγάλη προσοχή!!!  Μη τήρηση των ανωτέρω επιφέρουν μεγάλα πρόστιμα.
                                    Θα
έρθετε αντιμέτωποι με δυσάρεστες εκπλήξεις…

 

 

Συντάκτης
Κλεάνθης Δημ. Δικαίος
Λογιστής-Φοροτεχνικός σύμβουλος

Πηγές :  Ν.4446 / 22.12.2016, 

 
Ρωτήστε μας περισσότερα...
 

 


                      

                                   

top page

 

 

     K.Dikaios - Οικονομικοί Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Αρχική : Προφίλ : Παροχές : Εξοπλισμός : Χρήσιμα : Ενημέρωση : Επικοινωνία