Λογιστικά  -  Φοροτεχνικά  -  Εργατικά  -  Δηλώσεις  -  Μηχανοργάνωση

Αρχική Προφίλ Παροχές Εξοπλισμός Ενημέρωση Χρήσιμα Επικοινωνία

 

Λογιστικές υπηρεσίες

Κ.ΔΙΚΑΙΟΣ - Λογιστικό, Φοροτεχνικό γραφείο
οικονομικοί φοροτεχνικοί σύμβουλοι επιχειρήσεων


 

 

 

 

 

 

 

Το γραφείο μας με επαγγελματική ευσυνειδησία και υπευθυνότητα, στηριζόμενο στους 
έμπειρους Λογιστές - Φοροτέχνες  Α' τάξεως του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας
που διαθέτει, είναι σε θέση να κάνει ολοκληρωμένη πρόταση συνεργασίας.

Η λογιστική εταιρεία Κ.Δικαίος accountants tax advisors έχοντας πολυετή εμπειρία σε όλο
το φάσμα της λογιστικής και φορολογικής νομοθεσίας, προσφέρει υπηρεσίες
υψηλού  επιπέδου.
 

Αναλυτικότερα οι λογιστικές υπηρεσίες που προσφέρουμε
ŻŻŻŻ
  Επιλογή  της  κατάλληλης  νομικής  μορφής  της  εταιρείας.

  Την μηχανογραφική οργάνωση και επίβλεψη του λογιστηρίου σας.

  Αναζήτηση, επιλογή, τοποθέτηση προσωπικού για την στελέχωση του λογιστηρίου σας

  Την εμπρόθεσμη (σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις) ενημέρωση-εκτύπωση των  
     τηρούμενων λογιστικών βιβλίων της επιχείρησης.

  Την σύνταξη και υποβολή όλων των δηλώσεων που πρέπει να υποβάλλει η επιχείρηση
     σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία (περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ, εκκαθαριστική ΦΠΑ,
     Οριστική δήλωση μισθωτών, δηλώσεις παρακρατούμενων φόρων, συγκεντρωτικές
     καταστάσεις πελατών - προμηθευτών, δήλωση φορολογίας εισοδήματος κ.λ.π.) καθώς
     επίσης και υπογραφή αυτών ανεξαρτήτου τζίρου.

  Την σύνταξη και υποβολή των Οικονομικών καταστάσεων της επιχείρησης   
     (Ισολογισμό, κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως, πίνακας διάθεσης και προσάρτημα)     
     που προβλέπονται από το καταστατικό και την ισχύουσα νομοθεσία.

  Την κατάθεση στo αρμόδιο Γ.Ε.ΜΗ. όλων των καταστάσεων που προβλέπονται από     
     τον Νόμο (Πρακτικά Διοικητικών Συμβουλίων, Πρακτικά Γενικών Συνελεύσεων,
     Εκθέσεις ελεγκτών, Οικονομικές καταστάσεις ), περί Ανωνύμων Εταιρειών, Εταιρειών
     Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.), Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών (Ι.Κ.Ε.).

  Εργασίες ανακοινώσεων, κατάθεσης - τροποποίησης, καταστατικών, δημοσίευσης
     Ισολογισμών (στην δική σας Ιστοσελίδα).

  Οικονομικός προγραμματισμός των φορολογικών και λοιπών υποχρεώσεων, αρκετά 
     νωρίτερα από τις καταληκτικές ημερομηνίες (απόδοση ΦΠΑ, πληρωμή εισφορών ΙΚΑ,      
     δόση φόρου εισοδήματος, απόδοση παρακρατούμενων φόρων κ.λ.π.).

  Παρακολούθηση και ενημέρωση των εργατικών ζητημάτων της επιχείρησης.        
     Δηλαδή σύνταξη και υποβολή όλων των σχετικών δηλώσεων και εγγράφων προς
     ΟΑΕΔ , Επιθεώρηση εργασίας και ΙΚΑ.

  Παρακολούθηση μέσω μηχανογράφησης της μισθοδοσίας προσωπικού.              
     Υποβολή Α.Π.Δ. -  Ι.Κ.Α. μέσω Internet.  Πλήρη έκδοση αποδεικτικών μισθοδοσίας 
     για την καλύτερη κατοχύρωσή σας έναντι του εργαζόμενου και ελέγχου του Ι.Κ.Α.

  Την παράσταση σε τακτικούς φορολογικούς ελέγχους και ελέγχους ασφαλιστικών οργανισμών.

  Επίλυση φοροτεχνικών θεμάτων σε Δ.Ο.Υ. που απαιτούν παρουσία Λογιστή.

  Αντίστοιχη επίλυση σε ασφαλιστικά ταμεία.

  Παροχή λογιστικών και φοροτεχνικών συμβουλών.

  Άμεση και αποτελεσματική ενημέρωση για την πορεία της επιχείρησης.

  Πλήρη κάλυψη εξωτερικών εργασιών, των αναγκών λογιστηρίου της επιχείρησης.

  Εργασίες σε Δ.Ο.Υ. που αφορούν ενάρξεις, μεταβολές, συγχωνεύσεις, διακοπές.

  Διαδικασίες για την ένταξη της επιχείρησης σε επιδοτούμενα προγράμματα Ο.Α.Ε.Δ.

  Διαδικασίες για την ένταξή σας σε επιδοτούμενα προγράμματα και επενδυτικά.

  Συμβουλευτικές διοικητικές υπηρεσίες business plan.

  Κατασκευή και φιλοξενία Ιστοσελίδων για την πλήρη ηλεκτρονική παρουσία σας στο
     διαδίκτυο, καθώς και εγκατάσταση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).
 

Γιατί να προτιμήσετε εμάς
ŻŻŻŻ

Η λογιστική εταιρεία Κ.Δικαίος accountants tax advisors, έχει βασικό στόχο να σας
βοηθήσει ώστε να απογειώσετε την επιχείρησή σας.
Έχουμε όλα τα συστατικά για μια σωστή και αποτελεσματική συνεργασία :

  Εξειδικευμένα στελέχη στο γραφείο με μακρόχρονη προϋπηρεσία.

  Συνεργασία με καταξιωμένους συνεργάτες : ορκωτούς λογιστές, δικηγόρους, μηχανικούς

  Την συνεχόμενη ενημέρωση που έχουν πάνω στα θέματα των επιχειρήσεων.

  Την πίστη που έχουν στη σωστή εξυπηρέτηση των πελατών.

  Στα σύγχρονα μηχανογραφικά συστήματα που διαθέτει το γραφείο μας.


Οι λογιστικές υπηρεσίες του γραφείου μας παρέχονται σε
ŻŻŻŻ

Ατομικές επιχειρήσεις - ελεύθερους επαγγελματίες.

Νομικά πρόσωπα : Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., Α.Ε., Μη κερδοσκοπικού
κ.λ.π.


Το πελατολόγιό μας αποτελείται

ŻŻŻŻ

από επιχειρήσεις των εξής κλάδων :

  Κατασκευαστικές   Οικοδομικές    Βιομηχανικές    Εκδοτικές    Εμπορικές   Εισαγωγικές

  Πληροφορικής   Φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης και ξένων γλωσσών    Κέντρα αισθητικής

 Επιχειρήσεις εστίασης    Σχολικές Επιτροπές Δήμων    Αναπτυξιακές επιχειρήσεις Δήμων
 

Η εμπιστοσύνη που μας έχουν δείξει οι πελάτες μας μέχρι τώρα μας κάνει υπερήφανους αλλά
και μας δίνει ώθηση για ακόμη μεγαλύτερη προσπάθεια ώστε να είμαστε πάντοτε έτοιμοι να
χειριστούμε οποιοδήποτε θέμα τους αφορά.

Έχοντας υψηλά το αίσθημα της ευθύνης προς τους πελάτες μας, προσπαθούμε πάντοτε
να τηρούμε τα εξής βασικά χαρακτηριστικά μας :

Άμεση  εξυπηρέτηση

Έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση

Λογικές τιμές σε σχέση με το υψηλό επίπεδο υπηρεσιών

 

Για την καλύτερη προσαρμογή της πρότασής μας στα δικά σας δεδομένα,
  επικοινωνήστε μαζί μας για να σας επισκεφθούμε στο χώρο σας και να 
δούμε από κοντά τις ανάγκες της επιχείρησής σας.


 

Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνηση.

Κλεάνθης Δικαίος - Μαρία Κουτσούκου
Λογιστές, Φοροτέχνες
 


 

 


 

Κατηγορίες
_________________________

Φορολογικά - Λογιστικά - Θέματα δηλώσεων...
_________________________

Κινητή & ακίνητη περιουσία  (ενοίκια, Ε9, ΠΕΑ, δωρεές)
_________________________

Επιδόματα, μερίσματα &  θέματα γενικά...
_________________________

Εταιρείες διάφορα θέματα   (Ε.Λ.Π., ΜΥΦ, ταμειακές)
_________________________

ΕΣΠΑ-ΟΑΕΔ όλα τα προγράμματα επιδοτήσεων
_________________________

Χρηματοοικονομικά Θέματα (ισοτιμίες νομισμάτων κ.α.)
_________________________

    K.Dikaios Σύμβουλοι επιχειρήσεων - Λογιστικά - Φοροτεχνικά

    Δείτε εδώ που βρισκόμαστε

Αρχική : Προφίλ : Παροχές : Εξοπλισμός : Χρήσιμα : Ενημέρωση : Επικοινωνία