Ολοκληρωμένες υπηρεσίες έκδοσης Μισθοδοσίας
Δείτε επίσης 
Προσφορά για επιχειρήσεις


Λογιστικές
υπηρεσίες


Φοροτεχνικές υπηρεσίες

 

 

 

 

  Βρίσκεστε Εδώ :   Αρχική  >  Ενημέρωση  >  Τα νέα μας  >  Υπηρεσίες μισθοδοσίας

Η έκδοση της Μισθοδοσίας σας είναι πια εύκολη υπόθεση.


Το πακέτο που σας προσφέρουμε περιλαμβάνει όλες τις υπηρεσίες για την σωστή και έγκαιρη έκδοση
της Μισθοδοσίας κάθε επιχείρησης, ανεξαρτήτου μεγέθους και αντικειμένου δραστηριότητας.

Σε ποιους απευθύνονται οι υπηρεσίες μας

Ενδεικτικά αναφέρουμε :

-  Κατασκευαστικές, Οικοδομικές, Τεχνικές εταιρείες
-  Βιομηχανικές, Βιοτεχνικές επιχειρήσεις
-  Εκδοτικές εταιρείες
-  Εμπορικές επιχειρήσεις
-  Εισαγωγικές, Εξαγωγικές επιχειρήσεις
-  Εταιρείες Πληροφορικής
-  Ιδιωτικά εκπαιδευτήρια, Φροντιστήρια
 μέσης εκπαίδευσης και ξένων γλωσσών
-  Κέντρα αισθητικής,
Γυμναστήρια
-  Επιχειρήσεις Παροχής υπηρεσιών
-  Επιχειρήσεις εστίασης 
Σχολικές επιτροπές Δήμων


Τα Οφέλη του πακέτου Μισθοδοσίας

Το βασικό ερώτημα είναι θα προκύψει μείωση κόστους για την επιχείρησή σας?

Με την ανάθεση της Μισθοδοσίας σας σε εμάς, αυτό επιτυγχάνεται από την εξοικονόμηση :

 • ανθρωπίνων πόρων, που μπορούν να διατεθούν σε άλλους τομείς,

 • κόστους χρήσης και υποστήριξης του σημερινού σας λογισμικού της μισθοδοσίας,

 • κόστους εκπαίδευσης του προσωπικού Μισθοδοσίας,

 • αποφεύγονται προβλήματα λόγω απουσίας, ασθένειας κλπ. των απασχολούμενων με την μισθοδοσία.


Ανάλυση προσφερόμενων Υπηρεσιών

Από την στιγμή που θα μας αποστέλλεται τα μηνιαία στοιχεία Μισθοδοσίας του κάθε εργαζόμενου
(ώρες εργασίας, άδειες, ασθένειες, υπερωρίες, τυχόν προκαταβολές που έχουν λάβει), η εταιρεία μας
αναλαμβάνει τα κάτωθι :

 • Επεξεργασία της μισθοδοσίας βάσει των μηνιαίων στοιχείων του κάθε εργαζόμενου με καθορισμό
  των βασικών αποδοχών.

 • Υπολογισμός μισθοδοσίας και καθορισμός καθαρών αποδοχών.

 • Εκκαθάριση μισθοδοσίας υπολογίζοντας και τυχόν προκαταβολές.

 • Μηνιαία εκκαθαριστική κατάσταση όπου αναφέρονται όλα τα στοιχεία υπολογισμού μισθοδοσίας.

 • Πλήρη έκδοση αποδεικτικών μισθοδοσίας για την καλύτερη κατοχύρωσή σας έναντι του εργαζόμενου
  και ελέγχου του Ι.Κ.Α.

 • Κατάσταση με τις καθαρές μηνιαίες αποδοχές του κάθε εργαζόμενου για κατάθεση στην τράπεζα
  των χρημάτων από την επιχείρησή σας στους ατομικούς τους λογαριασμούς.

 • Κατάσταση πληρωμής ενσήμων Ι.Κ.Α.

 • Σύνταξη και υποβολή Α.Π.Δ. - Ι.Κ.Α.

 • Λογιστικό άρθρο μισθοδοσίας για την καταχώρηση της στα βιβλία της επιχείρησης.

 • Έκδοση ετήσιων βεβαιώσεων αποδοχών των εργαζομένων.

 • Σύνταξη και υποβολή Καταστάσεων Προσωπικού και συμβάσεων στην Επιθεώρηση Εργασίας
  σε αλλαγές ωραρίων και σε νέες προσλήψεις.

 • Σύνταξη και υποβολή όλων των απαραίτητων εγγράφων στον ΟΑΕΔ (προσλήψεις, απολύσεις κλπ.)

 • Έκδοση ασφαλιστικής ενημερότητας της επιχείρησης.

 • Αποζημιώσεις εργαζομένων σε περίπτωση απόλυσης.

 • Έκδοση Βεβαιώσεων Εργοδότη των εργαζομένων όποτε ζητηθούν.

 • Πλήρη ενημέρωση για όλες τις αλλαγές της Εργατικής Νομοθεσίας.


Η "
kdikaios.gr" έχει τις δυνατότητες και τις εγγυήσεις να αναλάβει την Μισθοδοσία επιτυχώς ?

Η εταιρεία μας με επαγγελματική ευσυνειδησία και υπευθυνότητα, είναι σε θέση να σας κάνει ολοκληρωμένη  πρόταση συνεργασίας.

Οι υπηρεσίες μας προσπαθούμε να είναι πάντοτε υψηλού επιπέδου.

Ο λόγος που το επιτυγχάνουμε αυτό οφείλεται κυρίως :

 • Στα μόνιμα στελέχη που διαθέτουμε σε Εργατολόγους.

 • Στα μόνιμα στελέχη που διαθέτουμε σε Λογιστές-Φοροτεχνικού Α' τάξεως του Ο.Ε.Ε.
  με μεγάλη πείρα
  πάνω στα θέματα της μισθοδοσίας.

 • Σε συνεργάτες Δικηγόρους - Εργατολόγους.

 • Σε συνεργάτες υποστήριξης Software.

 • Σε συνεργάτες υποστήριξης hardware.

 • Ο εξοπλισμός των ηλεκτρονικών υπολογιστών μας και του δικτύου είναι υπερσύγχρονος και ανανεώνεται συνεχώς.

 

Εξοπλισμός - Λογισμικό Μισθοδοσίας

Το λογισμικό της Μισθοδοσίας που διαθέτουμε Premium HRM-Μισθοδοσία, είναι ένα από τα πιο αξιόπιστα

και πλήρως ενημερωμένα στην Ελληνική αγορά, υποστηρίζεται από την εταιρεία DATA COMMUNICATION,

η οποία από το 1987 διακρίνεται για την άμεση ανταπόκρισή της στις απαιτήσεις που δημιουργούν οι μεταβολές

της νομοθεσίας και για τις συνεχείς αναβαθμίσεις των εφαρμογών της. Παράλληλα,  έχοντας συνάψει στρατηγική

συνεργασία με τη Microsoft σε επίπεδο Gold Partner, η Data Communication ενσωματώνει στις εφαρμογές της

τις πλέον σύγχρονες τεχνολογικές καινοτομίες της διεθνούς αγοράς λογισμικού.

Εγγύηση της άριστης λειτουργίας μας αποτελεί επίσης η πολύ στενή συνεργασία που έχουμε με την εταιρεία

Data Communication, η οποία είναι πάντα δίπλα μας και μας εξασφαλίζει την πολύ καλή λειτουργία του

προγράμματος Μισθοδοσίας. 


Για περισσότερες πληροφορίες καθώς επίσης και για ένα προγραμματισμένο ραντεβού, παρακαλούμε

Επικοινωνήστε μαζί μας άμεσα
 

 

Η έκδοση της Μισθοδοσίας σας είναι πια εύκολη υπόθεση.

 

  

 


 
    K.Dikaios - Προσφορά έκδοσης μισθοδοσίας

Επιστροφή στην Αρχική σελίδα