Λογιστικά  -  Φοροτεχνικά  -  Εργατικά  -  Δηλώσεις  -  Μηχανοργάνωση

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ  ΔΗΛΩΣΕΩΝ  ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ  ΕΤΟΥΣ  2018

 

 

 

 

  Βρίσκεστε Εδώ :   Αρχική  >  Ενημέρωση  >  Προθεσμίες φορολογικών δηλώσεων

Φορολογικές δηλώσεις 2019

 

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ 2019 (εισοδήματα 2018)  Φυσικών προσώπων :    29-07-2019
 

  Νομικών προσώπων :    29-07-2019


  Φυσικών προσώπων :    16-08-2019
 
     (συμμετοχή σε επιχειρήσεις)

Δείτε επίσης στο site μας το άρθρο :

Φετινές Φορολογικές Δηλώσεις
 

 
     
 
 

Κατεβάστε από εδώ τα έντυπα δηλώσεων 2019 σε μορφή PDF

 

 
 


 
    


 

1.  Δηλώσεις εισοδήματος Φυσικών προσώπων  ( Ε1 - Ε2 - Ε3 )

   
  Ολες οι Δηλώσεις υποβάλλονται έως  30/06/2019
   
  Κατηγορίες Εισοδημάτων:
   
   Κινητές  Αξίες  (μερίσματα ΑΕ)
   Εισοδήματα από συμμετοχή σε ΕΠΕ
   Εισοδήματα μελών διοικητικού συμβουλίου Ανώνυμης Εταιρείας
   Εισοδήματα από Ατομική επιχείρηση , Ελευθέριο Επάγγελμα
   Κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου, σκάφους, Ε.Ι.Χ., εφόσον δεν απαλλάσονται για τεκμαρτή δαπάνη διαβίωσης
   Γεωργικό  εισόδημα
   Εισόδημα από Εκμίσθωση ή Δωρεάν παραχώρηση γεωργικής γης
   Εισοδήματα από συμμετοχή σε εταιρεία ή κοινοπραξία ή κοινωνία
   Αντιπρόσωποι , Πράκτορες ασφαλιστικών εταιρειών, Ασφαλειομεσίτες, Εφημεριδοπώλες
   Συγγραφείς για τα συγγραφικά τους δικαιώματα , 
   Πράκτορες και αντιπρόσωποι τραπεζών κ.α.
   Κάτοικοι Εξωτερικού που αποκτούν εισόδημα στην Ελλάδα
   Εισόδημα που αποκτήθηκε στο εξωτερικό
 
 
Ο φόρος που προκύπτει καταβάλλεται σε 3 δίμηνα

 1η δόση : 31/7/2019  -   δόση : 30/9/2019   -   δόση : 30/11/2019 

top page

 


2
.  Δηλώσεις εισοδήματος Νομικών προσώπων  ( Έντυπο : Ν )
 

ΕΙΔΟΣ   ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ  ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Ο.Ε. , Ε.Ε. με απλογραφικά βιβλία (Β' κατηγορίας) 28 / 06 / 2019
Ο.Ε. , Ε.Ε. με διπλογραφικά βιβλία (Γ' κατηγορίας) 28 / 06 / 2019
Α.Ε. , Ε.Π.Ε. , Ι.Κ.Ε. 28 / 06 / 2019
Μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα νομικά πρόσωπα,
σωματεία και ιδρύματα
28 / 06 / 2019

 


Η καταβολή του φόρου γίνεται σε
6 ισόποσες μηνιαίες δόσεις κατ' ανώτατο όριο
 

                                         1η δόσητελευταία εργάσιμη ημέρα του Ιουλίου

                                         2η δόσητελευταία εργάσιμη ημέρα του Αυγούστου

                                         3η δόσητελευταία εργάσιμη ημέρα του Σεπτεμβρίου

                                         4η δόσητελευταία εργάσιμη ημέρα του Οκτωβρίου

                                         5η δόσητελευταία εργάσιμη ημέρα του Νοεμβρίου

                                         6η δόσητελευταία εργάσιμη ημέρα του Δεκεμβρίου
 


 

top page

 

 


3.
  Δήλωση φόρου ακίνητης περιουσίας Νομικών προσώπων  ( Ε.Φ.Α. - Νόμος 3091/2002 )

 

Ανεξάρτητα  από  το  τελευταίο  ψηφίο  του  Α. Φ. Μ.
Όλες οι δηλώσεις υποβάλλονται Έως  28/06/2019
                     
                     
    Υποχρέωση για υποβολή δήλωσης Φόρου έχουν:
                     
    Όλες οι Α.Ε., Ε.Π.Ε. οι οποίες έχουν ως σκοπό, σύμφωνα με το καταστατικό τους,
    την αγορά, διαχείριση, επένδυση και εκμετάλλευση ακινήτων.

    Οι Ναυτιλιακές επιχειρήσεις του Ν.89/1967

    Τα Νομικά πρόσωπα τα οποία επιδιώκουν στην Ελλάδα σκοπούς κοινωφελείς,
    πολιτιστικούς, θρησκευτικούς, εκπαιδευτικούς για τα ακίνητα που ιδιοχρησιμοποιούν
    για τον σκοπό τους.

 

    Όλα τα ανωτέρω Νομικά πρόσωπα υποβάλλουν δήλωση και πληρώνουν φόρο,

    για ακίνητα που κατέχουν στην Ελλάδα και έχουν

    εμπράγματα δικαιώματα πλήρης ή ψιλής κυριότητας ή επικαρπίας.

 

top page

 

 

4.  Βεβαιώσεις Αποδοχών, Αμοιβών, Μερισμάτων ( Φ-01.042 , Φ-01.043 , Φ-01.044 )

   
ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟΔΟΧΏΝ Ανεξάρτητα  από  το  τελευταίο  ψηφίο  του  Α. Φ. Μ.

ΜΙΣΘΩΤΩΝ-ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ

 


Έντυπο:  Φ-01.042

Όλες οι Βεβαιώσεις υποβάλλονται έως  31  Μαρτίου
                       
   
                       
   
ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΑΜΟΙΒΩΝ ΑΠΟ Ανεξάρτητα  από  το  τελευταίο  ψηφίο  του  Α. Φ. Μ.
 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ  


Έντυπο:  Φ-01.043

Όλες οι Βεβαιώσεις υποβάλλονται έως  31  Μαρτίου
                       
   
                       
   
ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ Ανεξάρτητα  από  το  τελευταίο  ψηφίο  του  Α. Φ. Μ.
ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ - ΤΟΚΟΥΣ - ΔΙΑΚΑΙΩΜΑΤΑ  


Έντυπο:  Φ-01.044

Όλες οι Βεβαιώσεις υποβάλλονται έως  31  Μαρτίου
                       
   
                       

top page

 

 

5.  Γνωστοποίηση στοιχείων ετήσιων κανονικών αδειών εργαζομένων ( έντυπο : Ε11 )

Ανεξάρτητα  από  το  τελευταίο  ψηφίο  του  Α. Φ. Μ.
Όλες οι άδειες υποβάλλονται έως  31 Ιανουαρίου,
για τις άδειες του προηγούμενου έτους.
                     
                     
    Υποχρέωση για υποβολή του εντύπου Ε11 έχουν:
                     
    Όλες οι επιχειρήσεις και επαγγελματίες που απασχολούν προσωπικό
 
 

top page

 

 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ !!!!!! 

Για  τυχόν  τυπογραφικά  λάθη  ή  παραβλέψεις  ελέγχετε ξανά  τις  ημερομηνίες.

 

top page

 

 

     Σύμβουλοι επιχειρήσεων K.Dikaios Αρχική : Προφίλ : Παροχές : Εξοπλισμός : Χρήσιμα : Ενημέρωση : Επικοινωνία