Λογιστικά  -  Φοροτεχνικά  -  Εργατικά  -  Δηλώσεις  -  Μηχανοργάνωση

Προθεσμίες Δηλώσεων φορολογικού έτους 2022

 

 

 

 

  Βρίσκεστε Εδώ :   Αρχική  >  Ενημέρωση  >  Προθεσμίες φορολογικών δηλώσεων  >  Προθεσμίες 2023

Φορολογικές δηλώσεις 2023

 
         

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής
δηλώσεων φυσικών προσώπων
(μισθωτοί, συνταξιούχοι, επαγγελματίες)

30-06-2023

 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής
δηλώσεων Νομικών προσώπων
(επιχειρήσεις)

30-06-2023

 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής
δηλώσεων φυσικών προσώπων
με συμμετοχή σε επιχειρήσεις

15-07-2023

         

 

 

Διαβάστε επίσης το άρθρο μας

Φορολογικές Δηλώσεις και έντυπα δηλώσεων
 

 


 

1.  Δηλώσεις εισοδήματος Φυσικών προσώπων  ( Ε1 - Ε2 - Ε3 )

   
  Ολες οι Δηλώσεις υποβάλλονται ως ακολούθως :
   
  Κατηγορίες Εισοδημάτων με προθεσμία 30/06/2023:
   
   Εισοδήματα από Ατομική επιχείρηση , Ελευθέριο Επάγγελμα
   Κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου, σκάφους, Ε.Ι.Χ., εφόσον δεν απαλλάσονται για τεκμαρτή δαπάνη διαβίωσης
   Γεωργικό  εισόδημα
   Εισόδημα από Εκμίσθωση ή Δωρεάν παραχώρηση γεωργικής γης
   Αντιπρόσωποι , Πράκτορες ασφαλιστικών εταιρειών, Ασφαλειομεσίτες, Εφημεριδοπώλες
   Συγγραφείς για τα συγγραφικά τους δικαιώματα
   Πράκτορες και αντιπρόσωποι τραπεζών κ.α.
   Κάτοικοι Εξωτερικού που αποκτούν εισόδημα στην Ελλάδα
   Εισόδημα που αποκτήθηκε στο εξωτερικό
 
Κατηγορίες Εισοδημάτων με προθεσμία 15/07/2023
 
   Κινητές  Αξίες  (μερίσματα ΑΕ)
   Εισοδήματα από συμμετοχή σε ΕΠΕ, ΙΚΕ
   Εισοδήματα μελών διοικητικού συμβουλίου Ανώνυμης Εταιρείας
   Εισοδήματα από συμμετοχή σε εταιρεία ή κοινοπραξία ή κοινωνία
 
 
Ο φόρος που προκύπτει καταβάλλεται σε 8 δόσεις με την πρώτη στις 31/7/2022


 

top page

 


2.  Δηλώσεις εισοδήματος Νομικών προσώπων  ( Έντυπο : Ν )
 

ΕΙΔΟΣ   ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ  ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Ο.Ε. , Ε.Ε. με απλογραφικά βιβλία (Β' κατηγορίας) 30 / 06 / 2023
Ο.Ε. , Ε.Ε. με διπλογραφικά βιβλία (Γ' κατηγορίας) 30 / 06 / 2023
Α.Ε. , Ε.Π.Ε. , Ι.Κ.Ε. 30 / 06 / 2023
Μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα νομικά πρόσωπα,
σωματεία και ιδρύματα
30 / 06 / 2023

 

Η καταβολή του φόρου γίνεται σε 8 ισόποσες μηνιαίες δόσεις κατ' ανώτατο όριο

                          1η δόσητελευταία εργάσιμη ημέρα του Ιουλίου

                          2η δόσητελευταία εργάσιμη ημέρα του Αυγούστου

                          3η δόσητελευταία εργάσιμη ημέρα του Σεπτεμβρίου

                          4η δόσητελευταία εργάσιμη ημέρα του Οκτωβρίου

                          5η δόσητελευταία εργάσιμη ημέρα του Νοεμβρίου

                          6η δόσητελευταία εργάσιμη ημέρα του Δεκεμβρίου

                          7η δόσητελευταία εργάσιμη ημέρα του Ιανουαρίου

                          8η δόσητελευταία εργάσιμη ημέρα του Φεβρουαρίου

 

top page

 

 


3.
  Δήλωση φόρου ακίνητης περιουσίας Νομικών προσώπων  (Ε.Φ.Α. - Νόμος 3091/2002)

 

Ανεξάρτητα  από  το  τελευταίο  ψηφίο  του  Α. Φ. Μ.
Όλες οι δηλώσεις υποβάλλονται Έως  20/05/2023
                     
                     
    Υποχρέωση για υποβολή δήλωσης Φόρου έχουν:
                     
    Όλες οι Α.Ε., Ε.Π.Ε. οι οποίες έχουν ως σκοπό, σύμφωνα με το καταστατικό τους,
    την αγορά, διαχείριση, επένδυση και εκμετάλλευση ακινήτων.

    Οι Ναυτιλιακές επιχειρήσεις του Ν.89/1967

    Τα Νομικά πρόσωπα τα οποία επιδιώκουν στην Ελλάδα σκοπούς κοινωφελείς,
    πολιτιστικούς, θρησκευτικούς, εκπαιδευτικούς για τα ακίνητα που ιδιοχρησιμοποιούν
    για τον σκοπό τους.

 

    Όλα τα ανωτέρω Νομικά πρόσωπα υποβάλλουν δήλωση και πληρώνουν φόρο,

    για ακίνητα που κατέχουν στην Ελλάδα και έχουν

    εμπράγματα δικαιώματα πλήρης ή ψιλής κυριότητας ή επικαρπίας.

 

top page

 

 

4.  Βεβαιώσεις Αποδοχών, Αμοιβών, Μερισμάτων ( Φ-01.042 , Φ-01.043 , Φ-01.044 )

 

ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ - ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ

Έντυπο Φ-01.042

Ανεξάρτητα  από  το  τελευταίο  ψηφίο  του  Α. Φ. Μ.

Όλες οι Βεβαιώσεις υποβάλλονται έως  31  Μαρτίου

 

ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΑΜΟΙΒΩΝ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Έντυπο Φ-01.043

Ανεξάρτητα  από  το  τελευταίο  ψηφίο  του  Α. Φ. Μ.

Όλες οι Βεβαιώσεις υποβάλλονται έως  31  Μαρτίου

 

ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ-ΤΟΚΟΥΣ-ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Έντυπο Φ-01.044

Ανεξάρτητα  από  το  τελευταίο  ψηφίο  του  Α. Φ. Μ.

Όλες οι Βεβαιώσεις υποβάλλονται έως  31  Μαρτίου

 

 

top page

 

 

5.  Γνωστοποίηση στοιχείων ετήσιων κανονικών αδειών εργαζομένων ( έντυπο : Ε11 )

   


Ανεξάρτητα
 από  το  τελευταίο  ψηφίο  του  Α. Φ. Μ.

Όλες οι άδειες υποβάλλονται έως 31 Ιανουαρίου,
για τις άδειες του προηγούμενου έτους.

Για τις άδειες του έτους 2021 η προθεσμία είναι 30/4/2023

 

Υποχρέωση έχουν όλες οι επιχειρήσεις και επαγγελματίες
που απασχολούν προσωπικό

 

top page

 

ΠΡΟΣΟΧΗ !!!!!! 

Για  τυχόν  τυπογραφικά  λάθη  ή  παραβλέψεις  ελέγχετε ξανά  τις  ημερομηνίες.

 

Επιμέλεια άρθρου
Κλεάνθης Δημ. Δικαίος
Λογιστής - Φοροτεχνικός Σύμβουλος

Κατηγορία  :  Δηλώσεις Εισοδήματος
 

 

 

top page

 

 

     Σύμβουλοι επιχειρήσεων K.Dikaios Αρχική : Προφίλ : Παροχές : Εξοπλισμός : Χρήσιμα : Ενημέρωση : Επικοινωνία