Λογιστικά  -  Φοροτεχνικά  -  Εργατικά  -  Δηλώσεις  -  Μηχανοργάνωση

ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ  ΑΚΙΝΗΤΗΣ  ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

 

 

 

 

  Βρίσκεστε Εδώ :   Αρχική  >  Ενημέρωση  >  Κινητή και ακίνητη περιουσία  >  Εκμίσθωση ακινήτων - ΠΕΑ


Ενοικίαση ακινήτων και Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.)

                           
 

Υποχρεώσεις για τους ιδιοκτήτες ακινήτων από  1-1-2016.
 

  Σε κάθε μίσθωση ακινήτου (κατοικίας ή επαγγελματικής στέγης), το μισθωτήριο καταχωρείται υποχρεωτικά

    στην ηλεκτρονική εφαρμογή της Γ.Γ.Π.Σ. <<Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μισθώσεων Ακίνητης Περιουσίας>>.

  Από 1-1-2016 είναι πλέον υποχρεωτική η έκδοση ενεργειακού πιστοποιητικού (ΠΕΑ) για όλα τα κτίσματα,

    ανεξαρτήτων τετραγωνικών μέτρων, όταν αυτά ενοικιάζονται ή πωλούνται.

  Στα ηλεκτρονικά μισθωτήρια θα πρέπει να αναγράφεται υποχρεωτικά ο αριθμός πρωτοκόλλου του ΠΕΑ.

  Σε περίπτωση λύσης της μίσθωσης, ο εκμισθωτής πρέπει να δηλώνει τη λύση της μίσθωσης μέχρι το τέλος
    του επόμενου μήνα από την λύση (εφαρμογή για μισθώσεις που λύνονται μετά την 1/10/2018).

 

Υποχρέωση έκδοσης Π.Ε.Α.

  Μετά την ολοκλήρωση κατασκευής νέου κτιρίου ή κτιριακής μονάδας

  Μετά την ολοκλήρωση ριζικής ανακαίνισης κτιρίου ή κτιριακής μονάδας

  Κατά την πώληση κτιρίου ή κτιριακής μονάδας

  Κατά τη μίσθωση σε νέο ενοικιαστή κτιρίου ή κτιριακής μονάδας

  Κτίρια συνολικής επιφάνειας άνω των πεντακοσίων τετραγωνικών μέτρων (500 τ.μ.),
    τα οποία χρησιμοποιούνται από υπηρεσίες του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα

 

Εξαίρεση από έκδοση Π.Ε.Α.

  Η υποχρέωση έκδοσης ΠΕΑ  δεν ισχύει στην περίπτωση ανανέωσης υφιστάμενων συμβάσεων μίσθωσης,
    λαμβάνοντας υπόψη ότι ως «μίσθωση ακινήτου» νοείται κάθε νέα μίσθωση κτιρίου ή τμήματος αυτού,
    η οποία καταρτίζεται για πρώτη φορά προς νέο μισθωτή που εγκαθίσταται για πρώτη φορά στο μίσθιo.

  Επίσης εξαιρούνται και οι κάτωθι περιπτώσεις:

    - μνημεία,
    - κτίρια χρησιμοποιούμενα ως χώροι λατρείας,
    - βιομηχανικές εγκαταστάσεις, βιοτεχνίες, εργαστήρια,
    - προσωρινής χρήσης κτίρια που με βάση το σχεδιασμό τους η διάρκεια χρήσης τους δεν υπερβαίνει τα δύο (2) έτη,
      αποθήκες, χώροι στάθμευσης οχημάτων, πρατήρια υγρών καυσίμων, κτίρια αγροτικών χρήσεων - πλην κατοικιών -
      με χαμηλές ενεργειακές απαιτήσεις και αγροτικά κτίρια  πλην κατοικιών  που χρησιμοποιούνται από τομέα καλυπτόμενο
      από εθνική συμφωνία που αφορά την ενεργειακή απόδοση κτιρίων.

 

Χρόνος υποβολής μισθωτηρίων

  Η δήλωση υποβάλλεται εμπρόθεσμα μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από την έναρξη της μίσθωσης.

    ΠΡΟΣΟΧΗ : Όχι από την ημερομηνία σύνταξης του μισθωτηρίου.

    ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ :

    Υπογραφή μισθωτηρίου : 20-03-2015. Διάρκεια από : 01-04-2015.  Εμπρόθεσμη Υποβολή : 31-05-2015.

    Υπογραφή μισθωτηρίου : 05-05-2015. Διάρκεια από : 01-04-2015.  Εμπρόθεσμη Υποβολή : 31-05-2015.

 

Αγροτικές Μισθώσεις

  Η υποβολή μισθωτηρίων για ενοικιάσεις αγροτικών εκτάσεων είναι προαιρετική,
    όταν το μηνιαίο μίσθωμα δεν υπερβαίνει το ποσό των 80 ευρώ.

 

Συντάκτης
Κλεάνθης Δημ. Δικαίος
Λογιστής-Φοροτεχνικός Σύμβουλος

Πηγές :  Ν.4122/2013,  Ν.4337/2015,  Ν.4342/2015
 

Ρωτήστε μας για περισσότερες λεπτομέρειες
 


 

                                        Διαβάστε επίσης στο site μας :

                                   

top page

 

 

     K.Dikaios - Οικονομικοί Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Αρχική : Προφίλ : Παροχές : Εξοπλισμός : Χρήσιμα : Ενημέρωση : Επικοινωνία