Λογιστικά  -  Φοροτεχνικά  -  Εργατικά  -  Δηλώσεις  -  Μηχανοργάνωση

ΕΚΧΩΡΗΣΗ  ΑΝΕΙΣΠΡΑΚΤΩΝ  ΕΝΟΙΚΙΩΝ

 

 

 

 

  Βρίσκεστε Εδώ :   Αρχική  >  Ενημέρωση  >  Κινητή και ακίνητη περιουσία  >  Ανείσπρακτα ενοίκια

Υπουργείο Οικονομικών 

Νόμος 4346/2015, προσθήκη διάταξης στο άρθρο 39 του Κ.Φ.Ε.

 

Η εκχώρηση ανείσπρακτων ενοικίων στο Δημόσιο καταργείται.

Τα εισοδήματα από μισθώματα τα οποία δεν έχουν εισπραχθεί, δεν θα προστίθενται στο φορολογητέο εισόδημα

του δικαιούχου (φυσικού προσώπου που δεν ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα) εφόσον έως την προθεσμία

υποβολής της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, έχει εκδοθεί εις βάρος του μισθωτή διαταγή πληρωμής

ή διαταγή απόδοσης χρήσης μίσθιου ή δικαστική απόφαση αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων ή έχει ασκηθεί

εναντίον του μισθωτή αγωγή αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων.

Το εισόδημα από τα μισθώματα αυτά θα φορολογούνται στο έτος και κατά το ποσό που αποδεδειγμένα

εισπράχθηκαν, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 8 του ΚΦΕ.

Τα μη εισπραχθέντα εισοδήματα θα δηλώνονται σε ειδικό κωδικό ανείσπρακτων εισοδημάτων από εκμίσθωση

ακίνητης περιουσίας της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.Πηγή: http://www.taxheaven.gr © Taxheaven

  
ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΙΔΙΟ ΘΕΜΑ
 

  Εκχώρηση ανείσπρακτων ενοικίων στο Δημόσιο έως 31/12/2014
 
 
Απόφαση Υπουργείου Οικονομικών 2-6-2015


  Διαδικασία :

  Η εκχώρηση γίνετε με την υποβολή συμπληρωμένου ειδικού εντύπου στην εφορία που ανήκει ο ιδιοκτήτης του ακινήτου.


 
Προθεσμία :

 
Η εκχώρηση γίνεται από την 1η Ιανουαρίου και μέχρι πριν την εμπρόθεσμη υποβολή της φορολογικής δήλωσης (Ε1),
  του επομένου έτους από το οποίο αφορούν τα ενοίκια.

 
Παράδειγμα: ενοίκια χρήσης 2014, η εκχώρηση γίνεται έως 30-6-2015.

 

  Δικαιολογητικά :

 
Μαζί με την δήλωση εκχώρησης συνυποβάλλονται και όλα τα σχετικά έγγραφα
  που αποδεικνύουν τη μη είσπραξη των ενοικίων (μισθωτήριο, δικαστικές αποφάσεις, εξώδικα κλπ.).

  Επίσης θα πρέπει να συμπληρωθεί και Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1886, στην οποία θα αναφέρονται τα εξής:

  α)  ο εκχωρητής βεβαιώνει την μη είσπραξη των οφειλόμενων ενοικίων
  β)  το ακριβές ποσό των ενοικίων
  γ)  όλα τα κατατεθειμένα έγγραφα είναι ακριβή αντίγραφα

 

Κατεβάστε από εδώ το έντυπο δήλωσης εκχώρησης μισθωμάτων 2015 σε μορφή PDF
                                                              
Διαβάστε επίσης στο site μας:

                                   

 

top page

 

 

     K.Dikaios - Οικονομικοί Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Αρχική : Προφίλ : Παροχές : Εξοπλισμός : Χρήσιμα : Ενημέρωση : Επικοινωνία