Λογιστικά  -  Φοροτεχνικά  -  Εργατικά  -  Δηλώσεις  -  Μηχανοργάνωση

Ασφαλιστικές Εισφορές Επαγγελματιών και αγροτών

 

 

 

 

  Βρίσκεστε Εδώ :   Αρχική  >  Ενημέρωση  >  Εργατικά-Ασφαλιστικά  >  Εισφορές επαγγελματιών


Επιλογή εισφορών από επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και αγρότες

ΝΕΟ σύστημα ασφαλιστικών εισφορών από 1/1/2020

 


Από 1/1/2020 δημιουργούνται ασφαλιστικές κατηγορίες.

Οι ασφαλισμένοι μη μισθωτοί θα επιλέγουν ελεύθερα όποια ασφαλιστική κατηγορία θέλουν.
Σε περίπτωση που δεν επιλέξουν κατατάσσονται υποχρεωτικά στην πρώτη ασφαλιστική κατηγορία.

Η επιλογή γίνεται κάθε έτος, μετά από υποβολή σχετικής αίτησης και η μετάταξη θα γίνεται από την
1η Ιανουαρίου του επόμενου έτους από την υποβολή της αίτησης.

Η επιλογή της ασφαλιστικής κατηγορίας είναι δεσμευτική για όλο το έτος.

Υπάρχουν 4 κατηγορίες ασφαλισμένων μη μισθωτών.

α) Ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι,
β) Νέοι ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι,
γ) Αγρότες,
δ) Παράλληλη ασφάλιση

Γι΄αυτό χρειάζεται μεγάλη προσοχή πως θα δηλώσουμε την κατηγορία που ανήκουμε.


Α.  Ελεύθεροι Επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι


Με πλήρη αποσύνδεση από το φορολογητέο εισόδημα, ο καθένας επιλέγει ελεύθερα μια από
τις 6 ασφαλιστικές κατηγορίες και διαμορφώνει τη σύνταξη του.
Η κατάταξη σε ασφαλιστική κατηγορία είναι υποχρεωτική και παρέχεται η δυνατότητα αλλαγής
κατηγορίας μια φορά το χρόνο.

Α.  ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ 2020

Ασφαλιστικές
κατηγορίες

Κλάδος
κύριας σύνταξης
Ευρώ

Κλάδος
υγειονομικής περίθαλψης
Ευρώ

Συνολικές
μηνιαίες εισφορές
Ευρώ
155 55 210
186 66 252
236 66 302
297 66 363
369 66 435
500 66 566

Σημείωση :  Στις ανωτέρω ασφαλιστικές εισφορές συνεισπράτονται, επιπλέον εισφορές 10 € υπέρ ανεργίας ΟΑΕΔ.
 


Β.  Νέοι Ελεύθεροι Επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι


Με ειδική ασφαλιστική κατηγορία και χαμηλότερες εισφορές για τα πέντε πρώτα έτη ασφάλισης τα πρώτα
επαγγελματικά βήματα γίνονται πιο εύκολα. Επιπλέον, υπάρχει δυνατότητα αλλαγής κατηγορίας μια φορά
το χρόνο και επιλογής από άλλες 6 ασφαλιστικές κατηγορίες με κλιμάκωση των εισφορών ανάλογα με τις
δυνατότητες και τους στόχους του καθενός. (οι 6 κατηγορίες αναγράφονται στον πίνακα Α).
 

Β.  ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ 2020

Ασφαλιστικές
κατηγορίες

Κλάδος
κύριας σύνταξης
Ευρώ

Κλάδος
υγειονομικής περίθαλψης
Ευρώ

Συνολικές
μηνιαίες εισφορές
Ευρώ
Ειδική 93 33 126
       

Σημείωση :  Στις ανωτέρω ασφαλιστικές εισφορές συνεισπράτονται, επιπλέον εισφορές 10 € υπέρ ανεργίας ΟΑΕΔ.

 

Γ.  ΑΓΡΟΤΕΣ


Οι αγρότες αποκτούν την δυνατότητα ελεύθερης επιλογής από 6 ασφαλιστικές κατηγορίες
με χαμηλότερες εισφορές και έχουν την δυνατότητα αλλαγής κατηγορίας μια φορά το χρόνο.
Οι εισφορές προσαρμόζονται στις ιδιαιτερότητες του αγροτικού επαγγέλματος.
 

Γ.  ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ 2020

Ασφαλιστικές
κατηγορίες

Κλάδος
κύριας σύνταξης
Ευρώ

Κλάδος
υγειονομικής περίθαλψης
Ευρώ

Εισφορά
αγροτικής εστίας
Ευρώ
Συνολικές
μηνιαίες εισφορές
Ευρώ
87 32 2 121
104 38 2 144
132 38 3 173
166 38 3 207
207 38 4 249
280 38 6 324

Σημείωση :  Μόνο για τους αγρότες αναπροσαρμογή στα ποσά εισφορών κλάδου σύνταξης για τα έτη 2021, 2022

 

Ασφαλιστικές
κατηγορίες

Συνολικές
μηνιαίες εισφορές 2021
Ευρώ
Συνολικές
μηνιαίες εισφορές 2022
Ευρώ
123 125
147 150
177 180
212 216
254 260
332 339

 

Δ.  Παράλληλη ασφάλιση


Μία εισφορά για ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και αγρότες που έχουν παράλληλα
μισθωτή εργασία ή πολλαπλές δραστηριότητες.

Το ποσό εισφοράς από τη μισθωτή απασχόληση (συνολική μηνιαία εισφορά μισθωτού και εργοδότη
για κύρια σύνταξη και υγειονομική περίθαλψη) δεν μπορεί να υπολείπεται του ποσού τη δεύτερης (2ης),
κατά περίπτωση, ασφαλιστικής κατηγορίας.
Αν έχει επιλεγεί ανώτερη κατηγορία καταβάλλεται η αντίστοιχη διαφορά μόνο από τον Κλάδο Σύνταξης.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

Για το έτος 2021 η 2η ασφαλιστική κατηγορία αυτοαπασχολούμενου είναι 252€.
Για να μην υπάρξει επιβάρυνση, θα πρέπει οι μικτές αποδοχές από τη μισθωτή εργασία να είναι 930€.
Εάν για παράδειγμα οι μικτές αποδοχές είναι 650€, τότε θα έχουμε επιβάρυνση 75,85€.


 

Για την kdikaios.gr
Κλεάνθης Δημ. Δικαίος
Λογιστής - Φοροτεχνικός Σύμβουλος

Πηγές :  Νέος Ασφαλιστικός Νόμος 4670/2020

 

   

Ρωτήστε μας για περισσότερες λεπτομέρειες
 

  
              

top page

 

 

     K.Dikaios - Οικονομικοί Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Αρχική : Προφίλ : Παροχές : Εξοπλισμός : Χρήσιμα : Ενημέρωση : Επικοινωνία