Λογιστικά  -  Φοροτεχνικά  -  Εργατικά  -  Δηλώσεις  -  Μηχανοργάνωση

Ασφαλιστικές Εισφορές Επαγγελματιών και αγροτών

 

 

 

 

  Βρίσκεστε Εδώ :   Αρχική  >  Ενημέρωση  >  Εργατικά-Ασφαλιστικά  >  Εισφορές επαγγελματιών  >  Εισφορές 2024


 

ΝΕΕΣ ασφαλιστικές εισφορές από 1/1/2024

 

Οι ασφαλισμένοι μη μισθωτοί θα επιλέγουν ελεύθερα όποια ασφαλιστική κατηγορία θέλουν.
Σε περίπτωση που δεν επιλέξουν θα συνεχίσουν σε αυτή που ήταν το προηγούμενο έτος.

Η επιλογή γίνεται κάθε έτος, μετά από υποβολή σχετικής αίτησης και η μετάταξη θα γίνεται
από την 1η Ιανουαρίου του επόμενου έτους από την υποβολή της αίτησης.

Η αίτηση υποβάλεται έως 31 Ιανουαρίου στον ΕΦΚΑ.

Η επιλογή της ασφαλιστικής κατηγορίας είναι δεσμευτική για όλο το έτος.

Υπάρχουν 4 κατηγορίες ασφαλισμένων μη μισθωτών.

α) Ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι,
β) Νέοι ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι,
γ) Αγρότες,
δ) Παράλληλη ασφάλιση

Γι΄αυτό χρειάζεται μεγάλη προσοχή πως θα δηλώσουμε την κατηγορία που ανήκουμε.


Α.  Ελεύθεροι Επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι


Με πλήρη αποσύνδεση από το φορολογητέο εισόδημα, ο καθένας επιλέγει ελεύθερα μια από
τις 6 ασφαλιστικές κατηγορίες και διαμορφώνει τη σύνταξη του.
Η κατάταξη σε ασφαλιστική κατηγορία είναι υποχρεωτική και παρέχεται η δυνατότητα αλλαγής
κατηγορίας μια φορά το χρόνο.

Α.  ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ 2024

Ασφαλιστικές
κατηγορίες

Κλάδος
κύριας σύνταξης
Ευρώ

Κλάδος
υγειονομικής περίθαλψης
Ευρώ

Συνολικές
μηνιαίες εισφορές
Ευρώ
175,83 62,39 238,22
211,00 74,87 285,87
267,72 74,87 342,59
336,91 74,87 411,78
418,59 74,87 493,46
567,19 74,87 642,06

Σημείωση :  Στις ανωτέρω ασφαλιστικές εισφορές συνεισπράτονται, επιπλέον εισφορές 10 € υπέρ ανεργίας ΟΑΕΔ.
 


Β.  Νέοι Ελεύθεροι Επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι


Με ειδική ασφαλιστική κατηγορία και χαμηλότερες εισφορές για τα πέντε πρώτα έτη ασφάλισης τα πρώτα
επαγγελματικά βήματα γίνονται πιο εύκολα. Επιπλέον, υπάρχει δυνατότητα αλλαγής κατηγορίας μια φορά
το χρόνο και επιλογής από άλλες 6 ασφαλιστικές κατηγορίες με κλιμάκωση των εισφορών ανάλογα με τις
δυνατότητες και τους στόχους του καθενός. (οι 6 κατηγορίες αναγράφονται στον πίνακα Α).
 

Β.  ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ 2024

Ασφαλιστικές
κατηγορίες

Κλάδος
κύριας σύνταξης
Ευρώ

Κλάδος
υγειονομικής περίθαλψης
Ευρώ

Συνολικές
μηνιαίες εισφορές
Ευρώ
Ειδική 105,50 37,43 142,93
       

Σημείωση :  Στις ανωτέρω ασφαλιστικές εισφορές συνεισπράτονται, επιπλέον εισφορές 10 € υπέρ ανεργίας ΟΑΕΔ.

 

Γ.  ΑΓΡΟΤΕΣ ασφαλισμένοι του πρώην ΟΓΑ


Οι αγρότες αποκτούν την δυνατότητα ελεύθερης επιλογής από 6 ασφαλιστικές κατηγορίες
με χαμηλότερες εισφορές και έχουν την δυνατότητα αλλαγής κατηγορίας μια φορά το χρόνο.
Οι εισφορές προσαρμόζονται στις ιδιαιτερότητες του αγροτικού επαγγέλματος.
 

Γ.  ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ 2024

Ασφαλιστικές
κατηγορίες

Κλάδος
κύριας σύνταξης
Ευρώ

Κλάδος
υγειονομικής περίθαλψης
Ευρώ

Εισφορά
αγροτικής εστίας
Ευρώ
Συνολικές
μηνιαίες εισφορές
Ευρώ
103,23 36,30 2,27 141,80
124,78 43,10 2,27 170,15
157,68 43,10 3,40 204,18
198,52 43,10 3,40 245,02
247,30 43,10 4,54 294,94
334,65 43,10 6,81 384,56

 

 

Δ.  ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ & ΕΦΑΠΑΞ ΠΑΡΟΧΩΝ


Για τους ασφαλισμένους που έχουν δικαίωμα υπαγωγής στον κλάδο Επικουρικής ασφάλισης και ΤΕΚΑ

Δ.  ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ 2024

Ασφαλιστικές
κατηγορίες

Επικουρική ασφάλιση

Εισφορές Ευρώ
Εφάπαξ παροχών

Εισφορές Ευρώ
44,24 29,49
53,32 35,17
63,53 41,97

 

 

Ε.  Παράλληλη ασφάλιση


Μία εισφορά για ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και αγρότες που έχουν παράλληλα
μισθωτή εργασία ή πολλαπλές δραστηριότητες.

Το ποσό εισφοράς από τη μισθωτή απασχόληση (συνολική μηνιαία εισφορά μισθωτού και εργοδότη
για κύρια σύνταξη και υγειονομική περίθαλψη) δεν μπορεί να υπολείπεται του ποσού τη δεύτερης (2ης),
κατά περίπτωση, ασφαλιστικής κατηγορίας.
Αν έχει επιλεγεί ανώτερη κατηγορία καταβάλλεται η αντίστοιχη διαφορά μόνο από τον Κλάδο Σύνταξης.
 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

Για το έτος 2024 η 2η ασφαλιστική κατηγορία αυτοαπασχολούμενου είναι 285,87€.
Για να μην υπάρξει επιβάρυνση, θα πρέπει οι μικτές αποδοχές από τη μισθωτή εργασία να είναι 1.054,90€.
 


 

Για την kdikaios.gr
Κλεάνθης Δημ. Δικαίος
Λογιστής - Φοροτεχνικός Σύμβουλος

Πηγές :  Νέος Ασφαλιστικός Νόμος 4670/2020

 

   

Ρωτήστε μας για περισσότερες λεπτομέρειες
 

  
              

top page

 

 

     K.Dikaios - Οικονομικοί Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Αρχική : Προφίλ : Παροχές : Εξοπλισμός : Χρήσιμα : Ενημέρωση : Επικοινωνία