Λογιστικά  -  Φοροτεχνικά  -  Εργατικά  -  Δηλώσεις  -  Μηχανοργάνωση

Ενιαίος  Φόρος  Ιδιοκτησίας  Ακινήτων  -  ΕΝ.Φ.Ι.Α.

 

 

 

 

  Βρίσκεστε Εδώ :   Αρχική  >  Ενημέρωση  >  Κινητή και ακίνητη περιουσία  >  ΕΝΦΙΑ - φορολογία ακινήτων

ΕΝ.Φ.Ι.Α.   Διάφορα χρήσιμα θέματα


 

ΕΝΦΙΑ επιβάλλεται στα ακίνητα που κατέχουν οι φορολογούμενοι την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους. 

– Ο φόρος επιβάλλεται σε όλα τα ακίνητα, (σπίτια, καταστήματα, οικόπεδα, χωράφια, βοσκοτόπια κ.λπ.) εντός ή εκτός σχεδίου.

– Ο φόρος επιβάλλεται στους ιδιοκτήτες που έχουν δικαιώματα επί των ακινήτων είτε είναι φυσικά είτε είναι νομικά πρόσωπα.

Φορολογούνται όλα τα δικαιώματα επί των ακινήτων, (πλήρης κυριότητα, επικαρπία, η ψιλή κυριότητα, κ.λ.π.) 

– Οι βοηθητικοί χώροι φορολογούνται κανονικά, όπως είναι οι αποθήκες, τα υπόγεια πάρκινγκ κ.λ.π. Το ίδιο ισχύει και για τις πισίνες. 

– Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας στο ακίνητο η πληρωμή γίνεται ανάλογα με το ποσοστό που κατέχει ο καθένας

   και το εμπράγματο δικαίωμα (πλήρη κυριότητα, ψιλή κυριότητα, επικαρπία). 

 

Προθεσμία Πληρωμής και δόσεις
 

Η πληρωμή ΕΝ.Φ.Ι.Α. γίνεται σε  5 δόσεις.

    - η 1η δόση καταβάλλεται την 30η Σεπτεμβρίου

    - η 2η δόση καταβάλλεται την 31η Οκτωβρίου

    - η 3η δόση καταβάλλεται την 30η Νοεμβρίου

    - η 4η δόση καταβάλλεται την 31η Δεκεμβρίου

    - η 5η δόση καταβάλλεται την 31η Ιανουαρίου.

 

ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ  ΚΑΙ  ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ

 

ΕΚΠΤΩΣΗ  50%


Πρέπει να υπάρχουν σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις: 

α) Το συνολικό φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα του προηγούμενου έτους να μην είναι πάνω από 9.000 ευρώ.

     Το ποσό αυτό αυξάνεται κατά 1.000 ευρώ για τον/τη σύζυγο και κάθε εξαρτώμενο μέλος. 

β) Το σύνολο της επιφάνειας των κτισμάτων όλων των πιο πάνω προσώπων να μην είναι πάνω από 150 τ.μ. 

γ) Η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας, να μην ξεπερνάει το ποσό των 85.000 ευρώ για τον άγαμο,

    των 150.000 ευρώ για τον έγγαμο και τον ή τη σύζυγό του ή τη μονογονεϊκή οικογένεια με ένα εξαρτώμενο τέκνο

    και των 200.000 ευρώ για τον έγγαμο, τον ή τη σύζυγό του και τα εξαρτώμενα τέκνα τους ή τη μονογονεϊκή οικογένεια

    με δύο εξαρτώμενα τέκνα. 

 

ΕΚΠΤΩΣΗ  100%


Πρέπει να υπάρχουν σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις: 

α) Το φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα του προηγούμενου έτους να μην είναι πάνω από 12.000 ευρώ.

     Το ποσό αυτό αυξάνεται κατά 1.000 ευρώ για τον/τη σύζυγο και κάθε εξαρτώμενο μέλος. 

β) Το σύνολο της επιφάνειας των κτισμάτων όλων των πιο πάνω προσώπων να μην είναι πάνω από 150 τ.μ. 

γ) Ο αριθμός των εξαρτώμενων τέκνων να είναι από τρία και πάνω ή ο φορολογούμενος, ο ή η σύζυγος ή κάποιο

    από τα εξαρτώμενα παιδιά της οικογένειας να έχει αναπηρία από 80% και πάνω. 

 

   
Ρωτήστε μας για περισσότερες λεπτομέρειες
 
   

  
                                                              
Διαβάστε επίσης στο
site μας:

                 

                 

 

top page

 

 

     K.Dikaios - Οικονομικοί Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Αρχική : Προφίλ : Παροχές : Εξοπλισμός : Χρήσιμα : Ενημέρωση : Επικοινωνία