Λογιστικά  -  Φοροτεχνικά  -  Εργατικά  -  Δηλώσεις  -  Μηχανοργάνωση

ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ,  ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ   ΕΣΠΑ

 

 

 

 

  Βρίσκεστε Εδώ :   Αρχική  >  Ενημέρωση  >  Προγράμματα επιδοτήσεων  >  Επιδοτήσεις ΕΣΠΑ

 

Αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία!

 
Κωδικός δράσης Ημερομηνία
Δημοσίευσης
Ημερομηνία
Έναρξης
Ημερομηνία
Λήξης
24 19.12.2018 27.02.2019 09.05.2019
<< ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ >>
Έμπόριο - Εστίαση - Εκπαίδευση
 
 

Πληροφορίες προγράμματος

Η Δράση «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο – Εστίαση – Εκπαίδευση» στοχεύει στην ενίσχυση
υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται:

- στο λιανικό εμπόριο
- στην παροχή υπηρεσιών εστίασης
- την παροχή υπηρεσιών ιδιωτικής εκπαίδευσης–κοινωνικής μέριμνας

προκειμένου να αναβαθμίσουν το επίπεδο επιχειρησιακής οργάνωσης και λειτουργίας τους.


Δικαιούχοι της δράσης

Μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις


Επενδυτικά σχέδια

Επενδυτικά σχέδια από 10.000 ευρώ έως 150.000 ευρώ


Επιδότηση

Επιδότηση 50%


Επιδοτούμενες Δαπάνες

 • Κτίρια, Εγκαταστάσεις και Περιβάλλων Χώρος έως 100% του επενδυτικού σχεδίου
  Παρεμβάσεις για:
  • εξοικονόμηση ενέργειας
  • αναβάθμιση της υγιεινής και ασφάλειας
  • διευκόλυνση προσβασιμότητας ΑμΕΑ
 • Μηχανήματα-Εξοπλισμός έως  100% του επενδυτικού σχεδίου
  Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για:
  • εξοικονόμηση ενέργειας
  • αναβάθμιση της υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους της επιχείρησης
  • Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού ΤΠΕ  
 • Μεταφορικά μέσα
  • μέχρι 25.000 ευρώ και έως 30% του επενδυτικού σχεδίου για επιχειρήσεις λιανεμπορίου-εστίασης
  • έως 100% για επιχειρήσεις εκπαίδευσης-κοινωνικής μέριμνας
 • Ψηφιακή Προβολή
 • Πιστοποίηση υπηρεσιών ή/και διαδικασιών
 • Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (νέο προσωπικό)
 • Δαπάνες Μελετών/Κατάρτισης/Παρακολούθησης του επενδυτικού σχεδίου.


Βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής

Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να ικανοποιούν αθροιστικά τις παρακάτω προϋποθέσεις :

 • να έχουν κλείσει τουλάχιστον τρεις (3) διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας

 • να διαθέτουν έναν τουλάχιστον από τους επιλέξιμους ΚΑΔ της επένδυσης

 • να έχουν τουλάχιστον το έτος που προηγείται της υποβολής του επενδυτικού σχεδίου:

         1 ετήσια μονάδα εργασίας (ΕΜΕ) για τον κλάδο του λιανικού εμπορίου
         2 ετήσιες μονάδες εργασίας (ΕΜΕ) για τον κλάδο της εστίασης
         5 ετήσιες μονάδες εργασίας (ΕΜΕ) για τον κλάδο της εκπαίδευσης-κοινωνικής μέριμνας

 

Αιτήσεις ηλεκτρονικά

Έναρξη αιτήσεων :  6/2/2019

Λήξη υποβολών : 19/4/2019


Η αξιολόγηση θα γίνει βάσει αντικειμενικών κριτηρίων


 

 

 

 

 


Σχεδιάζουμε και υποστηρίζουμε
τη χρηματοδότησή σου από το νέο ΕΣΠΑ
με υπευθυνότητα και αξιοπιστία.
 
 

 

 
  δείτε επίσης...


 

Πατήστε ΕΔΩ να δείτε όλα τα ενεργά προγράμματα
 

                 

 

top page

 

 

     K.Dikaios - Σύμβουλοι Προγραμμάτων Επιδοτήσεων Αρχική : Προφίλ : Παροχές : Εξοπλισμός : Χρήσιμα : Ενημέρωση : Επικοινωνία