Λογιστικά  -  Φοροτεχνικά  -  Εργατικά  -  Δηλώσεις  -  Μηχανοργάνωση

ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ,  ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ   ΕΣΠΑ - ΟΑΕΔ

 

 

 

 

  Βρίσκεστε Εδώ :   Αρχική  >  Ενημέρωση  >  Προγράμματα επιδοτήσεων  >  Επιδοτήσεις ΕΣΠΑ-ΟΑΕΔ


 
 
Κωδικός δράσης Ημερομηνία
Δημοσίευσης
Ημερομηνία
Έναρξης
Ημερομηνία
Λήξης
14 28.11.2016 12.12.2016 27.12.2016
<< Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη 10.000 ανέργων
ηλικίας 30-49 ετών
>>
 
 

Ωφελούμενοι

  Άνεργοι από 30 ετών έως 49, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, για χρονικό διάστημα
    τουλάχιστον τριών μηνών και να έχουν περάσει από τη διαδικασία της Εξατομικευμένης Προσέγγισης.

  Μπορούν να προσληφθούν σε νέες θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης, σε
    ιδιωτικές επιχειρήσεις, Κοινωνικές Συνεταιριστικές (Κοιν.Σ.Επ.) και γενικά εργοδότες που ασκούν
    τακτική οικονομική δραστηριότητα.

 

Οικονομικά
στοιχεία

Ο ΟΑΕΔ θα καταβάλλει στις επιχειρήσεις επιχορήγηση ως εξής :

  Για ανέργους εγγεγραμμένους στα μητρώα από 3 έως και 12 μήνες : 15 ημερησίως

  Για ανέργους εγγεγραμμένους στα μητρώα άνω των 12 μηνών : 18 ημερησίως

 

Θέσεις και
Διάρκεια

  Η επιχορήγηση των επιχειρήσεων για κάθε προσλαμβανόμενο άνεργο θα ξεκινά από την ημερομηνία
    πρόσληψής του και θα καταβάλλεται για χρονικό διάστημα 12 μηνών.

  Κάθε επιχείρηση μπορεί να ενταχθεί στο πρόγραμμα για 1 έως 5 ωφελούμενους
    ανάλογα με το προσωπικό που απασχολεί κατά την υποβολή της αίτησής της.

      Οι επιχειρήσεις με προσωπικό έως 3 άτομα μπορούν να προσλάβουν 1 άνεργο,

   
  Οι επιχειρήσεις με προσωπικό 4 έως 8 άτομα μπορούν να προσλάβουν έως 2 ανέργους,

   
  Οι επιχειρήσεις με προσωπικό 9 έως 19 άτομα μπορούν να προσλάβουν έως 3 ανέργους,

   
  Οι επιχειρήσεις με προσωπικό άνω των 20 ατόμων μπορούν να προσλάβουν έως 5 ανέργους.

 

Προϋποθέσεις
 

  Προϋπόθεση για την ένταξη της επιχείρησης στο πρόγραμμα είναι να μην έχει προβεί πρώτον, σε
    μείωση του προσωπικού της λόγω καταγγελίας σύμβασης (απόλυση χωρίς αντικατάσταση) στο
    χρονικό διάστημα των τριών μηνών (ημερολογιακά) που προηγούνται της ημερομηνίας υποβολής
    της αίτησης υπαγωγής στο πρόγραμμα και δεύτερον, σε αλλαγή του καθεστώτος απασχόλησης -
    το ίδιο χρονικό διάστημα- για το σύνολο του προσωπικού που δηλώνει κατά την αίτηση υπαγωγής
    της στο πρόγραμμα.

 

 

   

 


 

                 

 

top page

 

 

     K.Dikaios - Σύμβουλοι Προγραμμάτων Επιδοτήσεων Αρχική : Προφίλ : Παροχές : Εξοπλισμός : Χρήσιμα : Ενημέρωση : Επικοινωνία