Λογιστικά  -  Φοροτεχνικά  -  Εργατικά  -  Δηλώσεις  -  Μηχανοργάνωση

Αρχική Προφίλ Παροχές Εξοπλισμός Ενημέρωση Χρήσιμα Επικοινωνία

 

Όροι Χρήσης - Περιορισμός ευθύνης - Πολιτική Απορρήτου

Κ. ΔΙΚΑΙΟΣ - οικονομικοί φοροτεχνικοί σύμβουλοι επιχειρήσεων
 

  
Παρακαλείσθε όπως αναγνώσετε τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις επίσκεψης, συνεργασίας,
καθώς και όλων των εφαρμογών που παρέχονται μέσω του δικτυακού τόπου (site)
kdikaios.gr.

Οι χρήστες ή επισκέπτες των εταιρικών ιστοσελίδων μας, αφού διαβάσουν το κείμενο που ακολουθεί
και αποδεχθούν τους όρους χρήσης που είναι υποχρεωτικοί για όλους, μπορούν να επισκεφθούν ή να
κάνουν χρήση των σελίδων μας.

Οι χρήστες ή επισκέπτες των εταιρικών ιστοσελίδων μας σε περίπτωση μη αποδοχής οιοσδήποτε όρου
της παρούσας, απαγορεύεται ρητώς η χρήση του
kdikaios.gr.

Το kdikaios.gr είναι ένας δικτυακός τόπος διάθεσης προϊόντων και υπηρεσιών που δημιούργησε η Λογιστική
εταιρεία ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΔΗΜ. ΔΙΚΑΙΟΣ, (αναφερόμενη και ως Δικαιούχος ή
kdikaios.gr
) που εδρεύει
στον Άγιο Δημήτριο Αττικής, στην οδό Αγίου Δημητρίου 151.

To kdikaios.gr κάνει κάθε προσπάθεια για να εξασφαλίσει την ακρίβεια των στοιχείων στην ιστοσελίδα
καθώς και σε όλες τις εφαρμογές του. Παρόλα αυτά, σε περίπτωση λανθασμένων πληροφοριών,
τo 
kdikaios.gr  δεν έχει καμία νομική ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά που πιθανόν προκύψει από λάθη
στην ιστοσελίδα του ή στις εφαρμογές του. Επίσης η ιστοσελίδα και οι εφαρμογές μας περιέχουν
συνδέσμoυς σε άλλες ιστοσελίδες για τη δική σας εξυπηρέτηση.
To 
kdikaios.gr  σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται για τo περιεχόμενο των ιστοσελίδων αυτών.
Τέλος το
kdikaios.gr
 διατηρεί το δικαίωμα να σταματήσει να παρέχει την οποιαδήποτε υπηρεσία του
ανά πάσα στιγμή και για τον οποιονδήποτε λόγο.

Το περιεχόμενο των άρθρων γνώμης που δημιουργούμε, αφενός φέρουν την υπογραφή του συντάκτη
αυτών και
αφετέρου εκφράζουν την προσωπική επιστημονική γνώμη του τελευταίου.
Σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν
παροχή νομική συμβουλή ή επίσημη και δεσμευτική ερμηνεία
Νόμων ή διατάξεων Νόμων στα οποία αναφέρονται.

Η χρήση του kdikaios.gr  γίνεται με δική σας ευθύνη, αποδεχόμενοι ότι οι πληροφορίες και οι
υπηρεσίες προσφέρονται ως έχουν, δίχως εγγύηση ρητή ή έμμεσα δηλωμένη.

Το ημερολόγιο προθεσμιών καταρτίζεται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία και τις υποχρεώσεις που
απορρέουν από αυτήν. Παρακαλούμε πολύ όπως ελέγχετε τις ημερομηνίες για τυχόν εκ' παραδρομής
λάθη.

Για την εγγραφή του επισκέπτη / χρήστη στις λίστες παραληπτών (mailing lists) των Ενημερωτικών
Δελτίων (newsletters) του
kdikaios.gr σας ζητάμε το E-mail σας. Το kdikaios.gr  μπορεί
να διατηρεί αρχείο με τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των παραληπτών για την αποστολή και άλλων
μηνυμάτων ενημερωτικού ή οικονομικού χαρακτήρα πέρα από τα Newsletters εκτός αν ο παραλήπτης
δεν επιθυμεί κάτι τέτοιο. Έχετε το δικαίωμα διαγραφής του email σας από τα newsletters της εταιρείας
μας οποιαδήποτε στιγμή το θελήσετε, πατώντας το σχετικό σύνδεσμο που θα βρείτε στο τέλος οποιουδήποτε
email - ενημερωτικού δελτίου που σας έχουμε στείλει.

Για την εξασφάλιση της σωστής επικοινωνίας μας με τον επισκέπτη / χρήστη, είναι απαραίτητο η συμπλήρωση
της φόρμας επικοινωνίας στην οποία
ζητούνται τα εξής στοιχεία :

Ονοματεπώνυμο / Επωνυμία Επιχείρησης - E-mail και Τηλέφωνο επικοινωνίας.
Η εταιρεία μας θα επεξεργαστεί τα στοιχεία σας μόνο για τους σκοπούς που συλλέχθηκαν και όταν δεν θα
χρειάζονται πλέον θα διαγράφονται.

Σε όλες τις φόρμες που συμπληρώνεται στο kdikaios.gr αποθηκεύουμε στο σύστημά μας την συγκατάθεσή σας
στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Τα στοιχεία σας θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο από την εταιρεία μας και δεν θα γνωστοποιούνται
σε τρίτους.

Ρητώς δηλώνετε και δεσμεύεστε δια της παρούσας ότι στην περίπτωση που εγερθεί κατά του
Δικαιούχου οιαδήποτε αγωγή, αξίωση, ή άλλη δικαστική αξίωση ή διοικητική διαδικασία και πηγάζει
από την παράβαση εκ μέρους σας οιασδήποτε φύσεως δικαιωμάτων τρίτων, υποχρεούστε όπως αφενός
παρέμβετε στη δικαστική ή διοικητική διαδικασία και αφετέρου αποζημιώσετε πλήρως τον Δικαιούχο,
σε περίπτωση κατά την οποία ο τελευταίος υποχρεωθεί σε καταβολή αποζημίωσης ή οιασδήποτε
άλλης δαπάνης.

Ρητώς δεσμεύεστε με την παρούσα ότι έχετε αναγνώσει και αποδεχθεί το περιεχόμενο των σελίδων
του
kdikaios.gr . Επιπλέον δεσμεύεστε όπως συμμορφώνεστε με τους κανόνες του Ελληνικού και
Διεθνούς Δικαίου και ειδικά με τις διατάξεις της τηλεπικοινωνιακής νομοθεσίας.

Αρμόδια δικαστήρια για την επίλυση τυχόν διαφορών ορίζονται τα δικαστήρια της Αθήνας.

Οι όροι χρήσης μπορούν να τροποποιηθούν ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση εφόσον
παραστεί ανάγκη με παράλληλη δημοσίευσή τους στην παρούσα θέση και ισχύουν για όλους τους
χρήστες ή επισκέπτες του
kdikaios.gr .

Για δημοσιευμένο υλικό το οποίο ανήκει σε τρίτους αναφέρεται η πηγή με την πλήρη διεύθυνση (url).
Αν έχετε ενδείξεις ότι έχουν παραβιαστεί πνευματικά δικαιώματα τρίτων, παρακαλώ επικοινωνήστε
μαζί μας
ώστε να εξεταστεί το αίτημά σας άμεσα.

Για επικοινωνία με την εταιρεία μας συμπληρώστε εδώ την φόρμα επικοινωνίας

Η εταιρεία μας χρησιμοποιεί τεχνικά μέτρα ασφαλείας για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων
(GDPR), με δεδομένη πάντα την προσήκουσα εχεμύθεια.

Όλοι οι ανωτέρω όροι ισχύουν από 1 Ιανουαρίου 2021.

  
 

Ολοκληρωμένες Υπηρεσίες έκδοσης Μισθοδοσίας :   δείτε αναλυτικά...
 

Οι Προσφορές μας για επιχειρήσεις :  δείτε περισσότερα...


 

 

 

 

 
 

    K.Dikaios Σύμβουλοι επιχειρήσεων - Λογιστικά - Φοροτεχνικά

    Δείτε εδώ που βρισκόμαστε

Αρχική : Προφίλ : Παροχές : Εξοπλισμός : Χρήσιμα : Ενημέρωση : Επικοινωνία