Λογιστικά  -  Φοροτεχνικά  -  Εργατικά  -  Δηλώσεις  -  Μηχανοργάνωση

Αποζημίωση απόλυσης εργαζομένων

 

 

 

 

  Βρίσκεστε Εδώ :   Αρχική  >  Ενημέρωση  >  Εργατικά-Ασφαλιστικά  >  Αποζημίωση εργαζομένων


Άρθρο

Η αποζημίωση απόλυσης


Αποζημίωση Υπαλλήλων

Η απόλυση των υπαλλήλων μπορεί να γίνει είτε με προειδοποίηση είτε αμέσως χωρίς προειδοποίηση.
Έγκυρη καθίσταται και στις δύο περιπτώσεις εφόσον μαζί με το έγγραφο κοινοποίησης της καταγγελίας
καταβληθεί και η νόμιμη αποζημίωση.

Εάν η καταγγελία γίνει χωρίς προειδοποίηση ο απολυόμενος δικαιούται αποζημίωση τόσων μηνιαίων μισθών,
ανάλογα με το χρόνο υπηρεσίας στον ίδιο εργοδότη.

Εάν η καταγγελία γίνει έπειτα από προειδοποίηση δικαιούται τη μισή από την παραπάνω αποζημίωση.
Ο χρόνος προειδοποίησης είναι τόσοι μήνες, ανάλογα με το χρόνο υπηρεσίας στον ίδιο εργοδότη.

Εάν η απόλυση γίνει πριν ο μισθωτός κλείσει 1 έτος υπηρεσίας, δεν οφείλεται αποζημίωση λόγω καταγγελίας της συμβάσεως.

Στη συνέχεια παρατίθεται πίνακας σε σχέση με τον χρόνο υπηρεσίας στον ίδιο εργοδότη.

 


Έτη προϋπηρεσίας
στον ίδιο εργοδότη
 

Μισθοί αποζημίωσης
Χωρίς προειδοποίηση

Χρόνος προειδοποίησης
σε μήνες

Μισθοί αποζημίωσης
Με προειδοποίηση

έως 1 έτος

0

0

0

1 έτος 2 1 1
2  έτη 2 2 1
3  έτη 2 2 1
4  έτη 3 2 1,5
5  έτη 3 3 1,5
6  έτη 4 3 2
7  έτη 4 3 2
8  έτη 5 3 2,5
9  έτη 5 3 2,5
10  έτη 6 4 3
11  έτη 7 4 3,5
12  έτη 8 4 4
13  έτη 9 4 4,5
14  έτη 10 4 5
15  έτη 11 5 5,5
16  έτη 12 5 6
17  έτη 13 5 6,5
18  έτη 14 5 7
19  έτη 15 5 7,5
20  έτη 16 6 8
21  έτη 17 6 8,5
22  έτη 18 6 9
23  έτη 19 6 9,5
24  έτη 20 6 10
25  έτη 21 6 10,5
26  έτη 22 6 11
27  έτη 23 6 11,5
28  έτη και πάνω 24 6 12
 
Εφαρμογή σε excel για να υπολογίσετε την αποζημίωση :  Πατήστε εδώ

 

Αποζημίωση Εργατοτεχνιτών

Αντίστοιχα με τους υπαλλήλους και κατά την απόλυση εργατοτεχνιτών οφείλεται αποζημίωση.
Η αποζημίωση που καταβάλλεται στον απολυόμενο υπολογίζεται σε ημερομίσθια και αντίθετα
με τα ισχύοντα για τους υπαλλήλους καταβάλλεται πάντοτε ολόκληρη η αναγραφόμενη στον
παρακάτω πίνακα αποζημίωση είτε η καταγγελία γίνει με προειδοποίηση είτε όχι.

Αποζημίωση δεν οφείλεται στην περίπτωση απόλυσης εργατοτεχνίτη πριν αυτός συμπληρώσει δίμηνη υπηρεσία.

Στη συνέχεια παρατίθεται πίνακας σε σχέση με τον χρόνο υπηρεσίας στον ίδιο εργοδότη.
 


Χρόνος υπηρεσίας
 

Ποσό αποζημίωσης

έως 2 μήνες

0

2 μήνες έως 1 έτος

5  ημερομίσθια

1 έτος έως 2 έτη 7  ημερομίσθια
2 έτη έως 5 έτη 15  ημερομίσθια
5 έτη έως 10 έτη 30  ημερομίσθια
10 έτη έως 15 έτη 60  ημερομίσθια
15 έτη έως 20 έτη 100  ημερομίσθια
20 έτη έως 25 έτη 120  ημερομίσθια
25 έτη έως 30 έτη 145  ημερομίσθια
30 έτη και πάνω 165  ημερομίσθια
   
Εφαρμογή σε excel υπολογισμού αποζημίωσης
 Πατήστε εδώ


 

Αποζημίωση μισθωτού λόγω συνταξιοδοτήσεως

Μισθωτοί γενικά (υπάλληλοι, εργατοτεχνίτες), εφόσον αποχωρούν ή απομακρύνονται από την
εργασία τους και έχουν τις προϋποθέσεις πλήρης συνταξιοδοτήσεως λόγω γήρατος δικαιούνται
να λάβουν το 50% της οριζόμενης για την καταγγελία της σύμβασης αποζημίωσης.
Εάν έχουν και επικουρική ασφάλιση (σύνταξη από επικουρικό) τότε η αποζημίωση περιορίζεται στο 40%.

Σημειώνεται ότι το δικαίωμα του αποχωρούντα με σκοπό τη συνταξιοδότηση με πλήρη σύνταξη μισθωτού
για λήψη του 50% ή 40% της αποζημιώσεως θεμελιώνεται χωρίς να απαιτείται η συγκατάθεση του εργοδότη.

Μισθωτοί γενικά που υπάγονται για σύνταξη σε οποιοδήποτε ασφαλιστικό φορέα, μπορούν να αποχωρούν
από την εργασία τους, δικαιούμενη της μισής αποζημίωσης για την καταγγελία της σύμβασης εργασίας τους
εφόσον υπάρχουν οι παρακάτω προϋποθέσεις :

- Συνδέονται με τον εργοδότη τους με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου.

- Έχουν συμπληρώσει δεκαπενταετή υπηρεσία στον ίδιο εργοδότη ή το προβλεπόμενο όριο ηλικίας
   του ασφαλιστικού τους οργανισμού.

- Αποχωρούν από την εργασία τους με τη συγκατάθεση του εργοδότη.

 

Λοιπά θέματα

Οι αποδοχές της αποζημίωσης που αναφέρονται στους ανωτέρω πίνακες είναι μικτές.

Δεν έχουν κρατήσεις ΙΚΑ.

Επίσης στο ποσό της αποζημίωσης που αναλογεί, προσθέτουμε και το 1/6.

 

Συντάκτης
Κλεάνθης Δημ. Δικαίος
Λογιστής - Φοροτεχνικός

Πηγές :  Νόμος 2112/1920, Νόμος 4093/2012, Αποφάσεις Υπουργείου Εργασίας, Εργατική νομοθεσία

 


 

   

Ρωτήστε μας για περισσότερες λεπτομέρειες
 

  

                                                              
Διαβάστε επίσης στο
site μας:

                 

                 

 

top page

 

 

     K.Dikaios - Οικονομικοί Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Αρχική : Προφίλ : Παροχές : Εξοπλισμός : Χρήσιμα : Ενημέρωση : Επικοινωνία