Λογιστικά  -  Φοροτεχνικά  -  Εργατικά  -  Δηλώσεις  -  Μηχανοργάνωση

Δώρα εορτών εργαζομένων

 

 

 

 

  Βρίσκεστε Εδώ :   Αρχική  >  Ενημέρωση  >  Εργατικά-Ασφαλιστικά  >  Δώρο Χριστουγέννων και Πάσχα


Άρθρο

Δώρο Χριστουγέννων - Δώρο Πάσχα


Δώρο Χριστουγέννων
 

Προϋπόθεση χορήγησης του δώρου στους εργαζόμενους μιας επιχείρησης είναι :

  α) η παροχή εξαρτημένης εργασίας,

  β) η απασχόληση μέσα στο έτος να είναι μεταξύ του διαστήματος 1η Μαΐου έως 31 Δεκεμβρίου.


Εργαζόμενοι με σχέση αορίστου χρόνου

    Όταν ο εργαζόμενος εργάστηκε όλο το παραπάνω διάστημα δικαιούται δώρο ως εξής :

       α) μισθωτοί αμειβόμενοι με σταθερό μηνιαίο μισθό :  1 μισθό

       β) μισθωτοί αμειβόμενοι με ημερομίσθιο : 25 ημερομίσθια

    Όταν ο εργαζόμενος δεν εργάστηκε όλο το παραπάνω διάστημα, δικαιούται δώρο ως εξής :

       γ) μισθωτοί αμειβόμενοι με σταθερό μηνιαίο μισθό :  2/25 του μισθού τους ανά 19 ημερολογιακές ημέρες απασχόλησης.

       δ) μισθωτοί αμειβόμενοι με ημερομίσθιο : 2 ημερομίσθια ανά 19 ημερολογιακές ημέρες απασχόλησης.
 

Εργαζόμενοι με σχέση ορισμένου χρόνου / έργου / μερικής ή εκ περιτροπής απασχόλησης

    Όταν ο εργαζόμενος εργάστηκε όλο το διάστημα 1/5 - 31/12 δικαιούται δώρο ως εξής :

       α)  1 ημερομίσθιο για κάθε 8 ημερομίσθια απασχόλησης.

    Όταν ο εργαζόμενος δεν εργάστηκε όλο το διάστημα 1/5 - 31/12 δικαιούται δώρο ως εξής :

       α)  2 ημερομίσθια για κάθε 19 ημερομίσθια απασχόλησης.

 

Λοιπά θέματα

    Το δώρο υπολογίζεται στις μικτές αποδοχές του μήνα Δεκεμβρίου, εάν δεν έχει λυθεί η σχέση μεταξύ εργαζόμενου και εργοδότη.

    Εάν η σχέση έχει λυθεί πριν τον Δεκέμβριο το δώρο υπολογίζεται στις μικτές αποδοχές της τελευταίας ημέρας εργασίας.

    Εάν η σχέση έχει λυθεί από 1 Ιανουαρίου μέχρι 30 Απριλίου, ο εργαζόμενος δεν δικαιούται δώρο Χριστουγέννων.

    Η καταβολή του δώρου πρέπει να γίνει μέχρι την 21 Δεκεμβρίου.

    Το ποσό του δώρου που αναλογεί, προσαυξάνεται κατά 4,166%.

 

Από τις ημέρες απασχόλησης 1/5 έως 31/12 ενδεικτικά αφαιρούνται

    Οι ημέρες αδικαιολόγητης απουσίας.

    Οι ημέρες απεργίας.

    Οι ημέρες γονικής άδειας.

    Οι ημέρες ασθενείας για τις οποίες καταβλήθηκε επίδομα από τον ασφαλιστικό φορέα.

    Ο χρόνος στράτευσης

    Οι ημέρες αδείας άνευ αποδοχών.

 

Από τις ημέρες απασχόλησης 1/5 έως 31/12 ενδεικτικά δεν αφαιρούνται

    Οι ημέρες ασθένειας των γυναικών λόγω κυοφορίας - λοχείας (προ και μετά τον τοκετό).

    Οι ημέρες ασθένειας χωρίς επιδότηση από τον ασφαλιστικό φορέα.

    Οι ημέρες υποχρεωτικής αργίας.

    Η μη εργάσιμες ημέρες (Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες).

__________________________________________________________________________________________


Δώρο
Πάσχα

 

Προϋπόθεση χορήγησης του δώρου στους εργαζόμενους μιας επιχείρησης είναι :

  α) η παροχή εξαρτημένης εργασίας,

  β) η απασχόληση μέσα στο έτος να είναι μεταξύ του διαστήματος 1η Ιανουαρίου έως 30 Απριλίου.

 

Τρόπος υπολογισμού εργαζομένων αορίστου χρόνου

    Όταν ο εργαζόμενος εργάστηκε όλο το παραπάνω διάστημα δικαιούται δώρο ως εξής :

       α) μισθωτοί αμειβόμενοι με σταθερό μηνιαίο μισθό :  1/2  μισθός

       β) μισθωτοί αμειβόμενοι με ημερομίσθιο : 15 ημερομίσθια


 
  Όταν ο εργαζόμενος δεν εργάστηκε όλο το παραπάνω διάστημα δικαιούται αναλογία δώρου ως εξής :

       α) μισθωτοί αμειβόμενοι με σταθερό μηνιαίο μισθό :  Μισθός Χ ημερολογιακές ημέρες / 240

       β) μισθωτοί αμειβόμενοι με ημερομίσθιο : Ημερομίσθιο Χ εργάσιμες ημέρες / 6,5


Εργαζόμενοι με σχέση ορισμένου χρόνου / έργου / μερικής ή εκ περιτροπής απασχόλησης
 

    Διαιρούμε :  Το σύνολο αποδοχών 1η Ιανουαρίου έως 30 Απριλίου  διά  8

 

Λοιπά θέματα

    Το δώρο υπολογίζεται στις μικτές αποδοχές του μήνα Απριλίου.

    Εάν η σχέση έχει λυθεί πριν την 1 Ιανουαρίου, ο εργαζόμενος δεν δικαιούται Δώρο Πάσχα.

    Η καταβολή του δώρου πρέπει να γίνει μέχρι την Μεγάλη Τετάρτη.

    Το ποσό του δώρου που αναλογεί, προσαυξάνεται κατά 4,166%.

 

 

Συντάκτης
Κλεάνθης Δημ. Δικαίος
Λογιστής - Φοροτεχνικός

Πηγές :  Αποφάσεις Υπουργείου Εργασίας, Υ.Α. 19040/81, Εργατική νομοθεσία


 
   

 
   

Ρωτήστε μας για περισσότερες λεπτομέρειες
 

  

                                                              
Διαβάστε επίσης στο
site μας:

                 

                 

 

top page

 

 

     K.Dikaios - Οικονομικοί Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Αρχική : Προφίλ : Παροχές : Εξοπλισμός : Χρήσιμα : Ενημέρωση : Επικοινωνία